روش شناسایی اقتصاد در ساختار آموزش و پژوهش | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
ابراهیم حسینی نسب/دومین همایش آموزش و پژوهش در اقتصاد ایران

روش شناسایی اقتصاد در ساختار آموزش و پژوهش

سایت مدرسه اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۵:۲۶ ۱۳۹۲/۱۲/۱

روش شناسی اقتصاد از منظر اقتصاددان هایی ه در تکامل علم اقتصاد نقش ویژه ای ایفا کرده اند، چیست و در ساختار برنامه درسی اقتصاد و نیز در ساختار پژوهش اقتصاد چه جایگاهی دارد؟

افزایش توجه اقتصاددانان وبه روش شناسی اقتصاد، زمینه ای مساعد و فرصتی مناسب جهت معرفی گرایش روش شناسی اقتصاد در ساختار آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران فراهم آورده است.حداقل امر این است که تعداد واحدهای روش شناسی اقتصاد در برنامه درسی رشته اقتصاد افزایش خواهد یافت ور ساله های بیشتری به موضوع روش شناسی اقتصاد  اختصاص پیدا خواهد کرد. این امر یک پیش بینی صرف نیست، بلکه ادامه راه اقتصاددان هایی است که سنت بحث و بررسی روش شناسی اقتصاد را بنا نهاده اند و نیز آنان که آن را مجدانه پیگیری می کنند.

اهم مطالب مقاله حاضر پاسخ به این سوال می باشد  که: روش شناسی اقتصاد از منظر اقتصاددان هایی ه در تکامل علم اقتصاد نقش ویژه ای ایفا کرده اند، چیست و در ساختار برنامه درسی اقتصاد و نیز در ساختار پژوهش اقتصاد چه جایگاهی دارد؟ پاسخ به این سوال از منظر ساختار آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران که چسبندگی های خاصی دارد، فوق العاده با اهمیت است.

این مقاله توسط دکتر ابراهیم حسینی نسب استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تالیف شده است و در دومین همایش آموزش و پژوهش اقتصاد در ایران ارائه شده است 

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب