الگویی جایگزین برای ارائه درس اقتصاد ایران در مقطع کارشناسی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
میکائیل عظیمی/دومین همایش آموزش و پژوهش اقتصاد در ایران

الگویی جایگزین برای ارائه درس اقتصاد ایران در مقطع کارشناسی

سایت مدرسه اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۶:۲۸ ۱۳۹۲/۱۱/۱۱

در این مقاله پس از تشریح انتقادهای وارد بر کلیات نظام آموزشی مذکور، انتقادهای وارد بر محتوای نظری و روش ارائه درس ها، ضمن ارائه و ارزیابی الگوی فعلی این درس، الگویی جایگزین برای ارائه درس اقتصاد ایران در مقطع کارشناسی پیشنهاد شده و چگونگی انتخاب مدرسین مربوط، شرح درس، شیوه ی ارائه و الزامات اجرایی الگو تشریح شده است.

مطالعه و مداقه در ادبیات موجود درباره ی نظام آموزش علم اقتصاد در ایران حکایت از آن دارد که این نظام از نارکارایی عمیقی رنج می برد. این ناکارایی در ناتوانی یا کم توانی محصولات این نظام (دانش آموختگان این علم) در حل معضلات و مشکلات واقعی آشکار است.

در پی همنشینی دو ساله با نظام آموزش علم اقتصاد و انجام پژوهش های مشخص و مستقل، مجموعه انتقادهای وارد بر این نظام، منظم و تدوین شدند. اما زمانی یک پژوهش به مرحله بلوغ می رسد که بتواند خود را تا سرحدارائه راه حل برساند. لذا، در ادامه ی مطالعه و تمرکز درباره ی نظام آموزش علم اقتصاد در ایران، تلاش شد تا در حد توان راهکار اصلاحی اندیشیده و پیشنهاد شود.

در این مقاله پس از تشریح انتقادهای وارد بر کلیات نظام آموزشی مذکور، انتقادهای وارد بر  محتوای نظری و روش ارائه درس ها، ضمن ارائه و ارزیابی الگوی فعلی این درس، الگویی جایگزین برای ارائه درس اقتصاد ایران در مقطع کارشناسی پیشنهاد شده و چگونگی انتخاب مدرسین مربوط، شرح درس، شیوه ی ارائه و الزامات اجرایی الگو تشریح شده است.

دانلود فایل pdf مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب