اقتصاد تجربی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
سعید مشیری/دومین همایش آموزش و پژوهش اقتصاد در ایران

اقتصاد تجربی

سایت مدرسه اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۸:۳۳ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

در این مقاله، ابتدا اقتصاد تجربی معرفی شده مفاهیم آن توضیح داده خواهند شد. سپس به عنوان نمونه سه مورد تجربه علمی در زمینه های قوانین عرضه و تقاضا دخالت دولت در بازار، و فرایند ایجاد پول در اقتصاد مورد بحث قرار خواهند گرفت.

اقتصاد تجریی یک از شاخه ای نسبتاً جدید اقتصاد است که اخیراً مورد توجه بیشتر اقتصاددانان قرار گرفته است. اقتصاد تجربی در پی آن است تا روابط نظری اقتصادی را به صورت تجربه علمی تعریف و ارائه دهد. به طور کلی دو هدف اساسی از بررسی اقتصاد به صورت تجربی وجود دارد. هدف اول ارزیابی نظریه های اقتصادی به صورت تجربه عملی و بررسی این سوال که آیا می توان نظریه های اقتصادی را به صورت آزمایگشاهی طراحی و اجرا نمود است. در صورت مثبت بودن پاسخ، باید دید  که چقدر نتایج به دست آمده از تجربه علمی با نتایج پیش بینی شده ی نظریه های اقتصادی سازگاری دارند. هدف دوم، استفاده از تجربه های علمی در آموزش علم اقتصاد است. در  این تجربه ها، دانشجویان دیگر نقش سنتی شنونده محض نظریه های اقتصادی در کلاس های درس نخواهند بود. بلکه خود به عنوان آزمایشگر و آزمایش شونده در فرآیند تجربه های علمی به فراگیری مفاهیم و اصول اقتصادی خواهند پرداخت.

در این مقاله، ابتدا اقتصاد تجربی معرفی شده مفاهیم آن توضیح داده خواهند شد. سپس به عنوان نمونه سه مورد تجربه علمی در زمینه های قوانین عرضه و تقاضا دخالت دولت در بازار، و فرایند ایجاد پول در اقتصاد مورد بحث قرار خواهند گرفت.

این مقاله توسط دکتر سعید مشیری استاد اقتصاد دانشگاه تهران تالیف شده است و در دومین همایش آموزش و پژوهش اقتصاد در ایران ارائه شده است 

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب