تفکر نقاد و شیوه های تحقق آن در برنامه درسی اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
عادل پیغامی/دومین همایش آموزش و پژوهش اقتصاد ایران

تفکر نقاد و شیوه های تحقق آن در برنامه درسی اقتصاد

سایت مدرسه اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۵:۰۵ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن تعریف مهارت تفکر نقاد در اقتصاد، به بیان اهمیت و نقش روش های یادگیری برای ارتقاء این مهات و ارائه رویکردهایی غیر از سخنرانی برای یادگیری علم اقتصاد.

ایجاد مهارت تفکر نقاد در کنار سایر مهارت های مورد نظر از آموزش اقتصاد چون مهارت حل مسئله و توان تصمیم گیری مهارت تفکر تحلیلی و توان استدلال، یکی از چهار مهارتی است که نقش به سزایی را در خصوص شیوه تعامل شخص با محیط انسانی و نرم افزاری خود ایفا می کند. از سوی دیگر در خود هر علم نیز منتقدانه نگریستن به مسائل آن علم، اهمیت به سزایی در فهم ودرک بیشتر و بهتر و حتی پیشرفت و تولید آن علم دارد. استفاده از روش های صحیح آموزش علم اقتصاد و روش هایی که ایجاد کننده یک تفکر نقاد و انتقادی در دانشجو باشند سبب می گردد فرد از قبول نظریات و عقاید سنجیده نشده، سر باز زند و این توانایی را به فرد می دهد که به نحوی انتقادی به آنچه که باور دارد و چگونگی زیستن در این جهان بیاندیشد و تصمیم بگیرد. در آموزش اقتصاد ایجاد این مهارت ها و استفاده هرچه بیشتر از تکنیک ها و روش هایی که علاوه بر فعل کردن دانشجو در بحث، منتقدانه نگریست را رواج دهد. ضرورتی انکارناپدیری است. البته، علی رغم استقبال زیاد از روش های یادگیری فعال در سایر علوم، اقتصاددانان و مدرسان اقتصاد در برنامه های درسی سابق اقتصاد نسبت به آن بی میلی و بی رغبتی نشان داده اند. این بی میلی و بی رغبتی در استفاده از روش های نوین و کارآمد هنوز نیز در برنامه درسی آموزش اقتصاد در کشورهای در حال توسعه ای چون ایران نیز وجود دارد. به طور یکه با توجه تام به استفاده از روش سخنرنی و تخته سیاه و توجه صرف به تحقق ابعاد شناختی و نه مهارتی در آموزش، سایر روش های آموزش اقتصاد مورد بی مهری قرار گرفته است.

در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن تعریف مهارت تفکر نقاد در اقتصاد، به بیان اهمیت و نقش روش های یادگیری برای ارتقاء این مهات و ارائه رویکردهایی غیر از سخنرانی برای یادگیری علم اقتصاد. که نتیجه آن آموزش بهتر مفاهیم و درگیر شدن بیشتر دانشجویان با مسائل واقعی و تحقق بیشتر اهداف مهارتی، گرایشی و شناختی و در نتیجه یادگیری بهتر است ـ پرداخته شود.

دانلود فایل word مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب