مدينه عادله:مقدمه‌ای بر نظريه عدالت اقتصادی در قرآن | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
کتابی به قلم سید احسان خاندوزی

مدينه عادله:مقدمه‌ای بر نظريه عدالت اقتصادی در قرآن

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۰:۰۲ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

هدف اصلی اين كتاب آن است كه با گوشه چشمی كه به تلاش‌های پيشينيان شده، نظريه منسجم و سازگاری را با تكيه بر قرآن كريم كه مهم‌ترين آبشخور معرفتی مسلمانان در طول تاريخ بوده است، ارائه كند.

تلاشی كه در كتاب «مدينه عادله:مقدمه‌ای بر نظريه عدالت اقتصادی در قرآن» نوشته سيداحسان خاندوزی، عضو هيئت علمی مركز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته است، در واقع در جهت پاسخ دادن به اين سؤالات مهم است كه چه شاخص‌هايی برای جامعه عادله وجود دارد؟ كدام قانون مجالس يا سياست دولت‌ها مطابق عدل و كدام خارج از مسير عدل است؟ چنان‌چه قضاوتی عالمانه و كارشناسی شده در اين باب صورت پذيرد، به اين نتيجه می‌رسيم كه بر پايه دانش اجمالی نمی‌توان اين نوع سياستگذاری‌ها را پياده كرد.

فصول اول و دوم كتاب به آن پرداخته شده است، ديدگاه افلاطون، ارسطو و آكويناس است و همچنين رويكردهای آزادی‌گرايی هابز و لاك، قراردادگرايی كانت و رالز، مطلوبيت‌گرايی بنتام و ميل، جمع‌گرايی مور و ماركس، اختيارگرايی يا ليبرتارينيسم هايك و ديدگاه والزر در رديف همين نظريات قرار دارد.

در فصل سوم كتاب با عنوان «انديشمندان مسلمان معاصر» به بررسی و ارزيابی ديدگاه‌های سيد قطب، شهيد صدر، استاد مطهری و استاد حكيمی و در فصل اول كتاب نيز به بررسی و ارزيابی نظريات فارابی و خواجه نصير پيرامون عدالت اجتماعی پرداخته شده است.

هدف اصلی اين كتاب آن است كه با گوشه چشمی كه به تلاش‌های پيشينيان شده، نظريه منسجم و سازگاری را با تكيه بر قرآن كريم كه مهم‌ترين آبشخور معرفتی مسلمانان در طول تاريخ بوده است، ارائه كند. بر همين اساس كتاب از دو بخش تشكيل شده است. در بخش نخست تلاش شده تا مهم‌ترين نظريات عدالت اجتماعی از عصر تمدن يونان تا پايان قرن بيستم ميلادی به اختصار معرفی و ارزيابی شود و در بخش دوم كتاب نيز روش قرآن‌پژوهی به تفصيل ذكر شده است كه در اين بخش با تكيه بر تعريف موسع عدالت و تمركز آن پيرامون مفهوم حق، برداشت نوينی از درون آيات قرآن استخراج شده است.

بخش دوم با عنوان «آن‌چه ما از قرآن می‌فهميم» شامل فصول پنجم تا هفتم كتاب است و در فصل پنجم با عنوان «مقدمات كشف نظريه عدالت در قرآن» به مباحثی نظير رويكرد ما به ماهيت عدالت، تبيين جايگاه «حق» در مفهوم عدالت، روش ما در كشف نظريه عدالت در قرآن و مروری بر واژگان عدالت اقتصادی پرداخته شده است و همچنين فصل ششم با عنوان «نظريه عدالت اقتصادی در قرآن»، در سه محور نگرش عام قرآن به عدالت، نظريه عدالت اقتصادی در قرآن و تكميل نظريه عدالت اقتصادی به بحث و بررسی پرداخته است و در فصل هفتم نيز جمع‌بندی كل مباحث مطرح شده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب