فقر در ایالات متحده آمریکا: نگاهی به روش سنجش و علل افزایش | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
برشی از یک کتاب

فقر در ایالات متحده آمریکا: نگاهی به روش سنجش و علل افزایش

موسسه مطالعات آمریکا

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۴:۴۶ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

طبق بررسی هاي رسمی در سال ۲۰۰۹ ، نرخ فقر براي سومین سال متوالی به ۱۴.۳ درصد افزایش یافته است. در عین حال جمعیت فقیران این کشور نیز به ۴۳.۶ میلیون نفر رسیده است و در ۵۱ سالی که برآوردهایی از فقر منتشر شده، بزرگترین رقم است.

کتاب فقر در ایالات متحده آمریکا توسط دکتر فؤاد ایزدي، مهسا ماهپیشانیان به رشته تحریر درآورده اند و موسسه مطالعات آمریکا در سال 90 آن را منتشر کرده است

چکیده ای از این کتاب:
ایالات متحده آمریکا علیرغم داشتن منابع طبیعی سرشار،پیشرفته ترین فناوري ها و نیز استاندارد بالاي زندگی، جمعیت بزرگی از فقیران را در خود جاي داده است که از شرایط لازم براي تأمین خوراك، مسکن و بهداشت برخوردار نیستند؛ به طوريکه میلیونها نفر از نظر خوراك، پوشاك و مسکن در وضعیت نامطلوبی هستند و در مدارس، دادگاه ها و مشاغل نیز مورد تبعیض قرار میگیرند.
طبق بررسی هاي رسمی در سال ۲۰۰۹ ، نرخ فقر براي سومین سال متوالی به ۱۴.۳ درصد افزایش یافته است. در عین حال جمعیت فقیران این کشور نیز به ۴۳.۶ میلیون نفر رسیده است و در ۵۱ سالی که برآوردهایی از فقر منتشر شده، بزرگترین رقم است.
از دید عموم صاحب نظران، چنین برآوردي از فقر که مربوط به دهه هاي قبل است و فقر در دوران مختلف زندگی یک خانواده و نابرابري اجتماعی را درنظر نمی گیرد، ناکارآمد و معیوب است و نمیتواند تصویري مناسب از فقر و گستره آن در ایالات متحده را نشان دهد.

دانلود متن کامل این کتاب 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب