محمد نقی زاده | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

محمد نقی زاده

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۰۴:۱۱ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶

وی استاد وابسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و به تازگی مدیر گروه مطالعات ژاپن دانشکده مطالعات جهان شده است

استاد بازنشسته  دانشگاه میجی گاکواین (ژاپن)

استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

اطلاعات شخصی:

نام و نام خانوادگی: محمد نقی زاده

مکان و زمان تولد: تهران، ایران، 1 ژانویه 1942(11 دی 1320)

مسلط به زبان های : فارسی، انگلیسی و ژاپنی

رتبه و جایگاه فعلی:

1 آوریل 2011 استاد باز نشسته  دانشگاه میجی گاکواین (ژاپن)

1 ژانویه 2011  استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

1 آوریل 2005 عضو هیئت مدیره انجمن توسعه و جمعیت آسیایی(ژاپن)

آموزش:

jpg

ژوئن 1965    لیسانس ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

سپتامبر 1974    دیپلم ادبیات و زبان ژاپنی ازبخش زبانهای خارجی دانشگاه اوزاکا(ژاپن)

مارس 1977      لیسانس    دانشگاه اوبی هیرو چیکوسان (ژاپن) ، دانشکده کشاورزی ، بخش اقتصاد کشاورزی

مارس 1980      دکترا       دانشگاه کیوتو (ژاپن) ، دانشکده کشاورزی ، بخش اقتصاد کشاورزی

سابقه(پیشینه) حرفه ای  پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه:

 اکتبر 1967 تا 1971                خیابان بندی و ایجاد فضای سبز (برای) مجتمع آهن و فولاد  و فولاد شهر

ژانویه 1972 تا مارس 1974        پژوهشگر آزاد : امور(مسائل) ژاپنی

آوریل 1985 تا مارس 1987          دستیار استاد، دانشکده حقوق و اقتصاد دانشگا ه چیبا

آوریل 1987 تا مارس 2010          استاد تمام وقت دانشکده مطالعات بین الملل دانشگاه میجی گاکواین

آوریل1989  تا 1992                  معاون(دستیار) رییس دانشگاه ، دانشکده مطالعات بین الملل دانشگاه میجی گاکواین

آوریل  1990 تا 1992                 عضو هیئت امنای شورای دانشگاه میجی گاکواین

آوریل 1994 تا  مارس 2000        رییس موسسه مطالعات بین المللی

آوریل 2002 تا مارس 2004       عضو هیئت امنای شورای دانشگاه میجی گاکواین

آوریل 2004 تا مارس 2006      عضو هیئت امنای شورای دانشگاه میجی گاکواین

آوریل 2005                          عضو هیئت امنای انجمن توسعه و جمعیت (ژاپن)

آوریل 2006                           عضو موسسه تحقیقاتی صلح بین الملل، دانشگاه میجی گاکواین

دیگر وظایف(مسئولیتها) در دانشگاه و دانشکده    

عضو شورای دانشکده: 1 آوریل 1985 تا 31 مارس 2010

عضو هیئت امنای شورای دانشگاه طی سه دوره(1990~1992; 2002~2004; 2004~2006)

رییس اتحادیه اعضای دانشگاه (1987 تا 1993)

عضو کمیته مالی (1988 تا 1990)

عضو کمیته مبادلات بین المللی (1994 تا 1996)

عضو دوره های همگانی باز)برای عموم مردم)(1994 تا 2000)

عضو کمیته دانشجویان (1998 تا 2000)

عضو کمیته کتابخانه (2008 تا 2010)

عضو وابسته و ماموریت های خارج( ماموریت ها وفعالیت هایی که در خارج از ژاپن انجام داده است)

جولای 2007 تا جولای 2010 استاد مدعو دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آوریل 2007 تا سپتامبر 2007 استاد پروازی ( استادی که هی میاد و میره) دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، اعزامی توسط بنیاد ژاپن

جولای تا آگوست 2003           رییس هیئت بررسی پاکستان ، اعزامی توسط انجمن توسعه و جمعیت(ژاپن)

مارس تا آوریل 2003             رییس هیئت بررسی افغانستان ، اعزامی توسط نیرا (موسسه ملی پیشرفت پژوهش ژاپن)

جولای تا آگوست 2002           عضو هیئت بررسی ازبکستان، اعزامی توسط انجمن توسعه و جمعیت(ژاپن)

جولای تا آگوست 2001           عضو هیئت بررسی قزاقستان، اعزامی توسط انجمن توسعه و جمعیت(ژاپن)

سپتامبر 2000 تا آوریل 2001       استاد پروازی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، اعزامی توسط بنیاد ژاپن

سپتامبر تا اکتبر 1999             رییس هیئت بررسی ایران ، اعزامی توسط انجمن توسعه و جمعیت(ژاپن)

آوریل تا سپتامبر 2001            استاد پروازی دانشکده حقوق و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، اعزامی توسط بنیاد ژاپن

آگوست تا سپتامبر 1999          رییس (هیئت) نمایندگی دانشگاه میجی گاکواین به دانشگاه میشیگان

جولای تا اکتبر 1988            رییس هیئت بررسی ایران، عراق، سوریه و رومانی ، اعزامی توسط وزارت آموزش عالی ژاپن

 تعدادی از کتب و مقالات منتشر شده به ژاپنی، فارسی و انگلیسی

کتاب ها

1-      بحران سرمایه داری مالی – اشغال وال استریت ، شرکت سهامی انتشار (تهران-1391)

2-      عصرسرمایه داری مالی – ساختار قدرت وتجارت ریسک (نگاهی به مبانی بحران مالی – اقتصادی آمریکا و مقایسه آن با ژاپن) (شرکت سهامی انتشار، تهران ، 1389)

3-      مبدا (خاستگاه) اندیشه مدیریت اقتصادی ملی ژاپنی ها، چینی ها و ایرانی ها ، شرکت سهامی انتشار 1387

4-      مبانی تفکرات اقتصادی و توسعه ژاپن: تداوم و تغییر (دو جلد) ، شرکت سهامی انتشار 1384 (با حمایت و کمک های بنیاد ژاپن)

5-      چالش های بازسازی اقتصادی افغانستان ( کمک نویسنده ، به همراه نیهون کیزای شا) 2004

6-      فرا ملی شدن رسانه ها – تغییرات اطلاعات و شناخت (مجله اجیا شین سکی ، شماره 6) (کمک نویسنده)، ایوانامی شوتن 2004

7-      به سوی قرن 21: اقتصاد ژاپن و توسعه اقتصاد کشورهای آسیایی با نگاهی به بلوک بندی های اقتصادی در جهان (شرکت سهامی انتشار 1376 ، با حمایت و کمک های بنیاد ژاپن)

8-      رویارویی دو نظام اقتصادی : مبتنی بر بازار و بحران پولی – اقتصادی کشورهای شرق آسیا (شرکت سهامی انتشار ،1377)

9-       ژاپن: جنگ(جهانی دوم) و سیاست بازسازی اقتصادی ، شرکت سهامی انتشار ، 1373( با حمایت وکمک های بنیاد ژاپن)

10-  ژاپن: سیاست امنیت اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم ، شرکت سهامی انتشار 1986

11-  نقش  عمل(کنش) خود جمعی تنظیم کننده ها  و تعاونی ها در توسعه کشاورزی ، دانشگاه زبانهای خارجی توکیو ، 1984

ترجمه ها

بوشیدو : روح ژاپنی( طریقت سامورایی) نوشته اینازو نیتوبه ، شرکت سهامی انتشار 1388

پس لرزه: اقتصاد آینده (بعدی) و آینده آمریکایی (زیر چاپ ، 1392)

  تعدادی از مقالات

 *افغانستان، ایران و عراق ، دارایی های پنهان سیاست خارجی ژاپنی ها و نقش آن در منطقه غرب آسیا: گزارشسالانه موسسه مطالعات بین المللی، دسامبر 2009

*مسائل هسته ای آسیا و فرآیند صلح – روابط بین آمریکا و ژاپن(موسسه تحقیقاتی صلح بین الملل)، مجله  PRIME ، شماره 30، اکتبر 2009

*بازسازی اقتصادی افغانستان- نقش ایران و ژاپن ،مجله APDA شماره 105، (جمعیت و توسعه)،آوریل 2009

*مبانی توسعه اقتصادی ژاپن – اولویت اقتصاد نظری یا اندیشه اقتصادی متعارف(غالب- رایج)- توسعه و جامعه، بنیاد ژاپن، 2008

*نبرد سخت برای غذای محدود، شماره 2 (دانشگاه میجی گاکواین) ، 2008

*ماده(بند) نهم قانون اساسی ژاپن : دارایی پنهان سیاست خارجی ژاپن و اهمیتش در تاریخ جهانی شماره 26 مجله PRIME ، اکتبر 2007

*مسائل کشاورزی در افغانستان با توجه ویژه به کشت خشخاش، جایکاف( انجمن ژاپنی همکاری بین المللی کشاورزی و جنگلداری)، ژانویه 2005

*اقتصاد پاکستان و سیاست کمک ژاپن ، (انجمن) توسعه و جمعیت آسیایی ، مارس 2004

*عدم تعادل منطقه ای : همگرایی یا واگرایی (در قالب یک مقاله) موسسه مطالعات بین المللی (دانشگاه میجی گاکواین ) ،مارس 2004

*مسائل بخش کشاورزی در ازبکستان و سیاست کمک(همیاری) ژاپن  ، (انجمن) توسعه و جمعیت آسیایی، مارس 2003

*بخش کشاورزی دچار مشکل شده ی قزاقستان ، مطالعات منطقه ای و بین المللی ، سپتامبر 2002

*شبکه همکاری بین المللی برای کمک به قزاقستان، (انجمن) توسعه و جمعیت آسیایی، مارس 2002

*بازار نوظهور و بحران ارزی در ترکیه ، نشریه Total، نوامبر 2001

*عصر استاندارد جهانی یا عصر تنوع ها(گوناگونی ها) ؟ موسسه تحقیقاتی کیوریتسو، شماره 73 سال 2000

*رابطه(همبستگی) بین نظام اقتصادی  نهادی شده  و توسعه اقتصادی، گزارش سالانه موسسه مطالعات بین الملل، دسامبر 1999

*اقتصاد ایران و رابطه اش با اقتصاد ژاپن ، (انجمن) توسعه و جمعیت آسیایی، مارس1998

*کشاورزی آسیایی و بحران غذا، مجله  نوگیو شوکوریو شماره 1، ژانویه 1997

*جایزه نوبل اقتصاد، اقتصاد نهادی و تجربیات ژاپن ، مجله مطالعات منطقه ای و بین الملل، شماره 16 ، مارس 1997

*نوسان بازار جهانی برنج، مجله سورین شا ، اکتبر 1994

*کوچ کارگر جهانی از منظر تفکیکی  کشورها – مطالعه تطبیقی بین ژاپن ، کره ، ایران ، فیلیپین – مجله مطالعات اقتصاد و تجارت ، جلد 18 ، دانشگاه کاناگاوا ، مارس 1992

* مکتب اقتصاد اسلامی ، دانشگاه توکیو ، موسسه پژوهشی آسیایی ، شماره 115 ، مارس 1991

*توسعه اقتصادی ایران ، مجله اقتصادی دانشگاه چیبا ، شماره 1 ، 1986

*یک سازمان جدید روستایی پس از انقلاب در ایران ، سوشین ، (موسسه مطالعه زبان ها و فرهنگ های آسیا و آفریقا- ژاپن)،1984

*رابطه ایران و ژاپن در یک نظر(خیلی اجمالی) ، مجله آجیا تو نیهون (موسسه مسائل اجتماعی در آسیا)، آگوست 1980

*یک تحلیل مفهومی از تعاون در زمینه توسعه کشاورزی ، مجله کنکیو تو کیویکو (دانشگاه کیوتو) ،مارس 1979

*مسئله کشاورزی و شرکت زمین (مردمی که روی یک زمین کار می کنند) در ایران ، مجله مسائل روستایی ، شماره 55 ،(نورینگیو موندای) ، 1979

*مسائل توسعه کشاورزی  در ایران ، مجله نوگویو تو کیزای ، ژانویه 1979

*کشاورزی گروهی و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، مجله کنکیو تو کیویکو (دانشگاه کیوتو) ، مارس 1978

 جایزه ها

*کتاب فصل بهار: خانه کتاب ایران: (اهدا شده به دلیل کتاب) عصر سرمایه داری مالی- ساختار قدرت و تجارتریسک، سپتامبر 2010

* استاد باز نشسته دانشگاه میجی گاکواین، یکم آوریل 2010

*سفارش(نظم) خزانه (ثروت ) مقدس  (دولت امپراتوری ژاپن) : برای یارانه به آموزشو توسعه تحقیق در دانشگاههای ژاپن ، نوامبر 2008

* کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به دلیل نگارش کتاب مبانی تفکرات اقتصادی و توسعه ژاپن: تداوم و تغییر (دو جلدی) ، نوامبر 2006

عضویت در انجمن ها و محافل دانشگاهی

*انجمن اقتصاد ژاپن

* انجمن تاریخ اقتصادی ژاپن

*انجمن اقتصاد کشاورزی ژاپن

*انجمن مدیریت کشاورزی ژاپن

*انجمن سیاست اقتصادی ژاپن

*انجمن تحقیقات عملی ژاپن

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب