ارتباط اقتصاد و جامعه شناسی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
نوشتاری از دکتر مهدی زریباف

ارتباط اقتصاد و جامعه شناسی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۶:۵۲ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵

جامعه شناسی و اقتصاد به رغم مشکلات و اختلاف های موجود،به دلیل آن که در واقعیت،رفتار بازیگران اجتماعی،کم و بیش عقلایی یا غیر عقلایی بوده و به دلیل آن که روابط علی بین رفتار و ساختار اغلب به صورت دایره ای و پیچیده است ناچار به مصالحه و همزیستی هستند

پدیده ها و رفتار های اجتماعی و انسانی در حرکت اقتصاددانان و جامعه شناسان در راستای ادراک و تفسیر ذهنی و عینی آنها در تکاپو سیاست گذاران و برنامه ریزان در انتظار نتایج این تفسیر ها و بازیگران نیز در حال خلق پدیده ای دوباره!

بررسی وجوه تمایزی و تطابقی میان اقتصاد و جامعه شناسی در قالب رفتار عقلایی و غیر عقلایی انسان و نیز نگاه فردگرایانه یا کل گرایانه قابل بررسی است از نظر مارکس وبر رفتار های متنوع هستند رفتار هدفمند رفتار مبتنی بر ارزش ها و احساسات و رفتار های سنتی

دلیل اصلی تفکیک اقتصاد از جامعه شناسی و به مبانی اندیشه نئوکلاسیک در مورد فرد گرایی متدولوژیک و تمرکز بر رفتار منفعت جو و لذت طلب به عنوان رفتار عقلایی انسان است در حالی که در جامعه شناسی ضمن تاکید بر اهمیت انتخاب فردی معتقدتد که انشان ها گاه رفتار هایی را از خود بروز می دهند که تابع منافع آنها نیست و عقلانیت بازیگر تابعی از منطق موقعیت وی است که این موقعیت خود وابسته به ساختار اجتماعی است

متن بالا بخشی از چکیده مقاله ایست که به قلم دکتر مهدی زریباف در ماهنامه  مجله اقتصادی،شماره 79 و 80 منتشر شده است

در ادامه متن کامل این مقاله که به چگونگی ارتباط بین اقتصاد و جامعه شناسی پرداخته است را آورده ایم

دانلود متن کامل

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب