آشنایی با اقتصاد ایران | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
کتابی از دکتر ابراهیم رزاقی که به چاپ 10 رسید

آشنایی با اقتصاد ایران

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۶:۲۸ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

موضوعات كتاب بدین قرارند: “توسعه اقتصادی و بی‌ثباتی ساختاری”، “شكل‌بندی توسعه‌ی اقتصادی در ایران”، “سازوكار اجرای برنامه‌ی توسعه اقتصادی”، “نقش دولت در سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی”، “مكانیسم و روند كنترل بنیادهای اقتصادی و مركز دولتی” و “نتایج و پیامدهای توسعه اقتصادی ایران”

از طرفی برای آشنایی با نتیجهٔ گزینش الگوها و اعمال سیاست‌های توسعه و نیز برای آشنایی با عامل پراهمیت اقتصاد در تأثیرگذاری بر این گزینش‌ها و سیاست‌ها، و از طرف دیگر به‌عنوان عامل تعیین‌کنندهٔ سمت و سوی حرکت جامعه و به‌ویژه روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضرورت دارد. در این کتاب با پرهیز از مطلق‌کردن عامل اقتصادی، به کوتاهی هرچه بیشتر، سیمای تاریخی، طبیعی، جمعیتی، اشتغال، بودجهٔ دولت، برنامه‌های عمرانی، نظام پولی بانکی، بخش‌های کشاورزی و صنعت، صنعت نفت و گاز، بازرگانی خارجی و داخلی، و چند بخش اجتماعی، با استفاده از اسناد و آمارهای رسمی بررسی می‌شود. در این کتاب ضمن بررسی واقعیت‌های اقتصادی کشور، مطالب به‌گونه‌ای ارائه شده است که خواننده می‌تواند به‌طور مستقل به تحلیل اطلاعات ارائه‌شده بپردازد.

“در این مجموعه طیف گسترده‌ای از موضوعات و پیامدهای توسعه‌ی اقتصادی ایران بررسی می‌شود. در آغاز، مبانی نظری سیاست‌های تعدیل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران تعبیین گردیده سپس نشان داده شده كه انحراف از برنامه چگونه به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی كشور می‌انجامد. افزون بر آن نقش دولت در شكست برنامه‌های اقتصادی و نیز سهم دولت در پیامدهای منفی سیاست‌های تعدیل اقتصادی در حوزه‌ی اقتصاد تشریح گردیده است.

موضوعات كتاب بدین قرارند: “توسعه اقتصادی و بی‌ثباتی ساختاری”، “شكل‌بندی توسعه‌ی اقتصادی در ایران”، “سازوكار اجرای برنامه‌ی توسعه اقتصادی”، “نقش دولت در سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی”، “مكانیسم و روند كنترل بنیادهای اقتصادی و مركز دولتی” و “نتایج و پیامدهای توسعه اقتصادی ایران”

در اين كتاب با پرهيز از مطلق كردن عامل اقتصادي به كوتاهي هرچه بيشتر سيماي تاريخي ، طبيعي، جمعيتي ، اشتغال، بودجه دولت، برنامه هاي عمراني، نظام پولي ـ بانكي، بخشهاي كشاورزي و صنعت، صنعت نفت و گاز، بازرگاني خارجي و داخلي ، و چند بخش اجتماعي، با استفاده از اسناد و آمارهاي رسمي بررسي مي شود.

در اين كتاب ضمن بررسي واقعيت هاي اقتصادي كشور، مطالب به گونه اي ارائه شده است كه خواننده مي تواند به طور مستقل به تحليل اطلاعات ارائه شده بپردازد.

آشنایی با اقتصاد ایران برای اولین بار در سال 1376 توسط نشر نی روانه بازار  شد و هم اکنون این کتاب 352 صفحه ای به چاپ دهم خود رسیده است

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب