تاریخ اندیشه و عقاید اقتصادی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معرفی کتب اقتصادی

تاریخ اندیشه و عقاید اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۳:۳۹ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱

در این نوشتار مجموعه کتب حوزه تاریخ اندیشه و عقاید اقتصادی جمع آوری شده است می توان گفت 8 کتابی که در این حوزه معرفی شده اند جز آثار ارزش مند بخش تاریخ اندیشه اقتصادی می باشند

در حوزه، علوم انساني رشته اقتصاد به عنوان رشته‌اي که رفتار معيشتي آدمي را مورد مطالعه قرار مي‌دهد بيش از ساير رشته‌ها از تفکر ذات‌گرا و تفکر فرضيه‌گرا تاثير پذيرفته است. اگر چه پيشرفت روشهاي تحقيق و استدلال در علم اقتصاد به تدريج تشابه ساختاري نظريات علمي اقتصاد را افزايش داده اما به دلايل عديده ارتباط ساختاري اين علم با ساير علوم انساني قطع ناشدني به نظر مي‌آيد که دلايل آن را مي‌توان اولاً تفاوت ماهوي پديده‌هاي اقتصادي با پديده‌هاي علوم تجربي و ثانياً‌ عدم کارآئي فروض غيرواقعي و انتزاعي آن در توصيف واقعيت‌هاي اقتصادي و حل مسائل عيني جوامع بشري دانست. به دلايل فوق و نيز به لحاظ ارتباط تاريخي اين علم جديد با ساير علوم انساني، مطالعه رشته‌هاي وابسته به آن حائز اهميت است.

در ادامه می توانید فایل معرفی کتب حوزه تاریخ عقاید و اندیشه های اقتصادی را از فایل زیر دانلود نمایید

فایل word

فایل pdf

۲ دیدگاه