بزرگان اقتصاد (زندگاني، زمانه، و عقايد فيلسوفان اين جهاني) | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

بزرگان اقتصاد (زندگاني، زمانه، و عقايد فيلسوفان اين جهاني)

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۳:۲۸ ۱۳۹۲/۱۰/۷

«بزرگان اقتصاد» گروه كوچكي هستند كه دنيا را اداره مي كنند، اقتصادداناني كه فقط به نوشتن متن هاي اقتصادي پرداخته اند از آنان نيستند. اين كتاب شرح انديشه مردان شگفت آوري است كه در ظاهر بر آن نبودند تا دنيايي تازه بنا كند، اما انديشه آنان تأثير ژرفي در حركت آينده جوامع بشري داشته است.

کتاب بزرگان اقتصاد به قلم  رابرت هایلبرونر / ترجمه احمد شهسا و توسط انتشارات علمی وفرهنگی  در سال 1370راونه بازار شده است و در سال 1387 به چاپ سوم رسید

این کتاب  زندگی نامه مردان انگشت شماری است با شهرتی شگفت انگیز.انان،بامعیارهای کتابهای تاریخ دبستانی مدانی هستند بی  اهمیت و بی نام و نشان : هیچ لشگری را رهبری نکرده اند ، کسی را به سوی مرگ نفرستاده اند، بر هیچ امپراطوری حکم نرانده اند ، فقط در تصمیمات تاریخ ساز سهمی کوچک بر عهد ه گرفته اند .

عنوان اصلی کتاب  The Worldly Philosophers  به معنی فیلسوفان دنیوی توسط هایبرونر نام گزاری شده است منتهی در ترجمه آن

400000000000000326915_s4

به فارسی یه بزرگان اقتصاد تعبیه شده است

سر فصل ها

بخش اول:مقدمه

بخش دوم:انقلاب اقتصادی

بخش سوم:دنیای شگفت انگیز ادام اسمیت

بخش چهارم:دیدگاه های تیره وتار مالتوس و ریکاردو

بخش پنجم:رویاهای سوسیالیستهای ارمان گرا

بخش ششم:نظام نرمش نا پذیر کارل مارکس

بخش هفتم:عصر ویکتوریاودنیایی زیر زمینی اقتصادیات

بخش هشتم:جامعه وحشی تور ستین وبلن

بخش نهم:نو اوریهای جان مینارد کینز

بخش دهم:دنیای نوین

اين اثر زندگي نامه تعدادي از مردان است كه به ظاهر اهميت چنداني نداشته اند، اما در حقيقت آنان كساني بودند كه روح و انديشه انسان هاي جامعه را در اختيار گرفتند و قدرتي بيش از شمشير و اقتدار سلطنت داشتند. بخش یازدهم:فراسوی انقلاب اقتصادی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب