در نقد لیبرال های وطنی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
گفتگو تفضیلی با یوسف اباذری

در نقد لیبرال های وطنی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۱:۰۳ ۱۳۹۲/۱۰/۷

در این مقاله، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، تکامل فکری مکتب اتریش و تلاش های متفکران آن را دنبال کرده است. تلاش هایی که به نظر این نویسنده، برای ایجاد مبنای منطقی و فلسفی برای بازار مطلقا آزاد ناکام مانده اند.

در  شماره 31 مهرنامه، مقاله مفصلی از دکتر یوسف اباذری در نقد اقتصاددانان لیبرال منتشر شده است. قبل از این، در شماره 18 مهرنامه گفتگویی با اباذری منتشر شده و او در این گفتگو ضمن بررسی ریشه های نظری مکتب اتریش به نقد ایده های این مکتب و هواداران آن در ایران پرداخته بود. بعد از آن، در شماره 19 مهرنامه، دکتر موسی غنی نژاد و دکتر طبیبیان به نقدهای دکتر اباذری پاسخ دادند. اکنون در شماره 31 مهرنامه با انتشار مقاله مفصل اباذری، این مباحثه وارد مرحله تازه ای می شود.

در این مقاله، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، تکامل فکری مکتب اتریش و تلاش های متفکران آن را دنبال کرده است. تلاش هایی که به نظر این نویسنده، برای ایجاد مبنای منطقی و فلسفی برای بازار مطلقا آزاد ناکام مانده اند. این مقاله، با بررسی تلاش های لودویک فون میزس و تاثیراتی که از جامعه شناسی گرفته، شروع می شود.

دکتر اباذری به شدت به تفکرات دکتر غنی نژاد حمله می کند و می افزاید:

 “دکتر غنی‌نژاد چه می‌خواهد بگوید؟ از این گفته ایشان شروع می‌کنم: «از نظر سیاسی ما لیبرال نداشتیم. هیچ گرایش سیاسی به‌عنوان نماینده تفکر لیبرالیستی در ایران به وجود نیامد. علت هم شاید این است که مدت‌های طولانی در جامعه ما فضای ایدئولوژیک قبیله‌ای، جمع‌گرایانه و به‌اصطلاح ناسیونال سوسیالیستی حاکم بود که اگر کسی عقیده‌ای لیبرالی داشت نمی‌توانست ابراز کند. آبرویش را می‌بردند و به او لقب نوکر خارجی می‌دادند.» اول ایرادهای جزئی می‌گیرم. اگر کسی لیبرال بود و نمی‌توانست عقیده‌اش را ابراز کند، بدیهی است که هیچ کس نمی‌فهمیده است او لیبرال است. پس چطور می‌توانستند آبروی او را ببرند و به او لقب نوکر خارجی بدهند؟ این تناقضات به‌ظاهر ساده‌اند اما از کسی که کل عالم و آدم را به‌جز انگلیس و آمریکا و هایک و تاچر و ریگان (ایشان همین اواخر با حیرت کشف کرده‌اند که آدام اسمیت نیز به تئوری ارزش کار قایل است و از ارادت‌شان به او کم شد.”

متن کامل مصاحبه مهرنامه با یوسف اباذری

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب