بررسي و نقد ديدگاه هايک در مورد عدالت اجتماعي | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معرفی پایان نامه از دانشگاه امام صادق

بررسي و نقد ديدگاه هايک در مورد عدالت اجتماعي

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۲:۳۵ ۱۳۹۲/۱۰/۲

هدف از نگارش اين پايان نامه بررسي مفهوم عدالت اجتماعي از ديدگاه هايک است . وی عدالت اجتماعي را مفهومي غير قابل تعريف و توخالي مي داند و آن را وسيله اي در دست سياست بازان مي بيند که با آن به فريب تودها مي پردازند

عنـوان پایان نامه: بررسي و نقد ديدگاه هايک در مورد عدالت اجتماعي

دانشجو:رضاعلي احمدي

دانشگاه: امام صادق ع

سال تحصيلي: ‎۱۳۷۷

استاد راهنما:دکتر محمد حسین تمدن

استاد مشاور:دکتر محمد مشکوه

چکيده:

هدف از نگارش اين پايان نامه بررسي مفهوم عدالت اجتماعي از ديدگاه هايک است . تحقيق حاضر که به روش تاريخي – توصيفي و کتابخانه اي انجام گرفته مشتمل بر چهار فصل است . در فصل اول با بيان سير مفهوم عدالت در تاريخ ابتدا در گفتار اول فلاسفه باستاني چون افلاطون و ارسطو و سپس در گفتار دوم عدالت در قرون وسطي بيان مي گردد در گفتار سوم عدالت در دوره رنسانس و در گفتار چهارم عدالت در عصر جديد بيان مي گردد در آخر عدالت و سير سوسياليسم در گفتار پنجم بيان شده است در فصل دوم به بررسي مباني فلسفي ، حقوقي ، سياسي و اقتصادي هايک پرداخته مي شود بسياري از مطالب اين بخش در درک نظريه هايک درباره عدالت اجتماعي مفيد و ضروري است فصل سوم به نظريات هايک در مورد عدالت اجتماعي اختصاص يافته است هايک طي اين فصل عدالت اجتماعي را مفهومي غير قابل تعريف و توخالي مي داند و آن را وسيله اي در دست سياست بازان مي بيند که با آن به فريب تودها مي پردازند هايک، عدالت را خصيصه مربوط به رفتار انساني مي داند و بيان مي دارد که دقت در کلام ايجاب مي کند که صفات عادلانه و ناعادلانه را تنها به رفتار انسان و افراد اطلاق کنيم و طي اين فصل بزرگترين دستاورد تمدن غرب را آزاديهاي فردي دانسته و معتقد است که عدالت اجتماعي مستلزم دخالت اقتدار مرکزي و تحديد و تهديد آزاديهاي فردي است در فصل چهارم به تفصيل به نظريات جان رالز درباره عدالت پرداخته شده است رالز در درون سنت ليبراليسم قرار دارد و مي کوشد تا عدالت را در کنار آزادي بنشاند . شيوه بحث رالز ، شيوه اي نو در طرح مباحث سياسي بوده است او از رويکردش به اصول عدالت به عنوان رويکردي عقلاني دفاع مي کند و کنار هم نهادن نظريات هايک و رالز تقابل آنها را در درون نسبت ليبراليسم ، نشان مي دهد بر اساس نتايج حاصل از تحقيق هايک با ديدي بدبينانه به اصطلاح عدالت اجتماعي نظر مي کند ، به اعتقاد او، عدالت اجتماعي مفهومي مبهم و توخالي است و تنها وسيله اي در دست سياست بازان براي فريب توده هاي مردم مي باشد ديدگاه او درباره عدالت اجتماعي بر مباني فلسفي ، سياسي و حقوقي او مبتني است او عدالت را تنها صفت افعال فردي مي داند و معتقد است که براي شکل گيري يک نظم خود جوش بايد رفتار عادلانه را پذيرفت . نقطه مرکزي انديشه هايک ، مفهوم آزادي و آزاديهاي فردي است ، او آزادي را تنها ارزش قابل دفاع مي داند و آزادي را برتر از عدالت و برابري مي نشاند او با تحليل معاني متفاوت عدالت اجتماعي ، اعتقاد دارد که عدالت اجتماعي مسلزم دخالت اقتدار مرکزي در نظام بازار و توزيع ثروت است، و جامعه را به سازمان تبديل مي نمايد و اينها با آزادي فردي منافات دارند .

علاقه مندان می توانندبا مراجعه به لینک زیر  و بعد از سرچ عنوان پایان نامه متن را مشاهده نمایید

 لینک مشاهده متن پایان نامه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب