بررسي انتقادي تئوري نئوکلاسيکي رفتار مصرف کننده با نگرشي به ارزشهاي اسلامي | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معرفی پایان نامه

بررسي انتقادي تئوري نئوکلاسيکي رفتار مصرف کننده با نگرشي به ارزشهاي اسلامي

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۳:۴۰ ۱۳۹۲/۱۰/۱

هدف از اين تحقيق، بررسي انتقادي تئوري نئوکلاسيکي رفتار مصرف کننده با نگرشي به ارزشهاي اسلامي است. ايده تحقيق حاضر در بررسي رفتار مصرف کننده مسلمان بر اين استوار است که اصولا” تابع مطلوبيت اين فرد گسترده تر از تابع مطلوبيت در تئوري مرسوم است.

 بررسي انتقادي تئوري نئوکلاسيکي رفتار مصرف کننده با نگرشي به ارزشهاي اسلامي

دانشجو:اصغر شاه مرادي

دانشگاه امام صادق

استاد راهنما: دکتر جعفر عبادی

استاد مشاور:حجت السلام دری نجف آبادی

سال دفاع:1378

چکیده:

هدف از اين تحقيق، بررسي انتقادي تئوري نئوکلاسيکي رفتار مصرف کننده با نگرشي به ارزشهاي اسلامي است. ايده تحقيق حاضر در بررسي رفتار مصرف کننده مسلمان بر اين استوار است که اصولا” تابع مطلوبيت اين فرد گسترده تر از تابع مطلوبيت در تئوري مرسوم است. در تابع مطلوبيت علاوه بر مصارف فرد از کالاها و خدمات مصارف ديگران و رضايت خداوند نيز قرار دارد. تحقيق حاضر که به روش کتابخانه اي انجام شده، مشتمل بر پنج فصل مي باشد. فصل اول، اختصاص به روش شناسي علم اقتصاد دارد. در فصل دوم، اقتصاد نئوکلاسيکي مورد بررسي قرار مي گيرد. فصل سوم به تئوري نئوکلاسيکي رفتار مصرف کننده مي پردازد. فصل چهارم، تئوري نئوکلاسيکي رفتار مصرف کننده را مورد انتقاد قرار مي دهد. نهايتا” فصل پاياني به بررسي رفتار مصرف کننده مسلمان اختصاص دارد. براساس يافته هاي تحقيق، در قالب تئوري نئوکلاسيک، مصرف کننده با يکسري فروض که در قالب انسان عقلايي بيان مي شود، چنان رفتار مي نمايد که همواره به دنبال مقادير بيشتر از کالاها و خدمات است. فرآيند تصميم گيري بر اساس حاکميت مصرف کننده چنان تنظيم مي شود که در صورت عدم پيشينه سازي تابع مطلوبيت که در برگيرنده سلايق و آمال مصرف کننده است، فرد به عنوان انسان غير عقلايي مطرح مي شود. نقد ارائه شده در اين تحقيفق، براين اساس استوار است که اولا” تئوري نئوکلاسيکي مصرف کننده خود داراي بار ارزشي است، پس مي توان مفاهيم ارزشي اسلام، را نيز وارد مجموعه تئوري نمود و يک تئوري جديد ارائه کرد. ثانيا” مي توان انسان عقلايي را جامع تر ديد و آنرا چنان ترسيم کرد که علاوه بر آنکه در چهارچوب تئوري نئوکلاسيکي بگنچد، بتواند ارزشهاي اسلامي را نيز رعايت نمايد.تئوري حاضر بحث مي کند که بر اساس يکسري اصول موضوعه که از متون ديني استخراج مي شوند، تابع مطلوبيت فرد مسلمان علاوه بر مصرف کالاها و خدمات، مطلوبيت ساير افراد و نيز رضايت خداوند را شامل مي شود. مصرف کننده مسلمان با توجه به درجه ايمان و رضايت خداوند که به صورت متغيري در تابع مطلوبيت تعريف مي شود در سطحي از رضايتمندي خداوند قرار مي گيرد. او سپس در آن سطح با تابع مطلوبيتي به هم پيوسته روبرو خواهد شد. در اين تابع مطلوبيت به هم پيوسته علاوه بر مصرف خود، مصارف سايرين نيز وجود دارد و فرد مسلمان اين تابع جديد را با توجه به قيد درآمدي ماگزيمم مي کند. با فرآيند پيشينه سازي به تابع تقاضاي فرد از کالا خواهيم رسيد که به قيمت کالاي درآمد فرد، قيمت ساير کالاها و مصارف سايرين از کالاي مورد نظر بستگي دارد. تابع تقاضاي بدست آمده حالت کلي و عمومي تابع تقاضاي نئوکلاسيکي است و مي توان اين نتيجه را بيان کرد که تئوري نئوکلاسيکي رفتار مصرف کننده حالت خاص تئوري مطرح شده توسط اين تحقيق است.

 

علاقه مندان می توانندبا مراجعه به لینک زیر  و بعد از سرچ عنوان پایان نامه متن را مشاهده نمایید

لینک مشاهده متن کامل پایان نامه 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب