چالش های موجود در آموزش اقتصاد اسلامی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
علی محمد احمدی استاد یار دانشگاه تربیت مدرس تببین می کند:

چالش های موجود در آموزش اقتصاد اسلامی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۰:۱۱ ۱۳۹۲/۱۰/۹

بررسی ها نشان می دهد که با ثبات عوامل دیگر نظام آموزشی کشور در ایفای نقش خود موفق عمل نکرده است و ارکان این نظام نتوانستند گام موثری در عملیاتی کردن مبانی اقتصاد اسلامی در حوزه عمل و نظر بردارند

در این مقاله که به قلم علی محمد احمدی استاد یار دانشگاه تربیت مدرس و همچنین رییس پژوهشکده اقتصاد این دانشگاه نگاشته شده است به کاستی های نظام آموزش اقتصاد اسلامی در دانشگاه های پرداخته است و  به این نکته در مقدمه مقاله اشاره کرده است :

“با گذشت بیش تز سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز مبانی اقتصاد اسلامی در اقتصاد جامعه به کار گرفته نمی شود و کارمرد های اقتصاد ایران بیشتر از آموزه های اقتصاد متعارف متاثر است اگر چه عوامل متعددی در این امر دخیل اند از نقش و جایگاه نظام آموزشی کشور و فرایند تولید علم آن نباید غافل ماند بررسی ها نشان می دهد که با ثبات عوامل دیگر نظام آموزشی کشور در ایفای نقش و رسالت خود موفق عمل نکرده است و ارکان این نظام نتوانسته گام موثری در عملیاتی کردن مبانی اقتصاد اسلامی در حوزه نظر و عمل بردارند”

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب