اقتصاد هزینه مبادله | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
تبیین دکتر نصیری اقدم در مورد ماهیت هزینه مبادله

اقتصاد هزینه مبادله

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۶:۰۴ ۱۳۹۲/۰۹/۲۹

اقتصاد هزینه مبادله چیست؟و دنبال حل چه مسئله ای است براساس چه ایده هایی شکل گرفته است و برای نظریه اقتصادی جه رهآوردی داشته است بازار و برنامه ریزی در این رویکرد چه جایگاهی دارد؟

هدف از این مقاله معرفی«اقتصاد هزینه مبادله‌»،تبیین شیوهءعملیاتی و به کارگیری آن در کارهای تجربی است.در واقع،این مقاله پاسخی به این پرسش است که مدعیان نهادگرایی و طراحان مفهوم هزینه مبادله،چگونه از این مفهوم در عمل استفاده می‌کنند؟و در مطالعات‌ تجربی به کار می رند و آیا اساسا آنها شیوه منسجمی برای پرداختن به موضوعات خود دارند یا به‌ داستان‌سرایی می‌پردازند؟ اقتصاد نهادگرای جدید به دو شاخهء اصلی محیط نهادی و ترتیبات نهادی تقسیم شده است. اقتصاد هزینهء مبادله شاخهء ترتیبات نهادی آن محسوب می‌شود و«ویلیامسن‌»آن را با مسئلهء سازمان‌دهی مرتبط می‌کند.آغاز این رویکرد به مقالهء ماهیت بنگاه«کوز»بر می‌گردد و ایدهء آغازین آن این است که بنگاه نباید به منزلهء یک تابع تولید و بنیان فنی در نظر گرفته شود؛بلکه‌ آنرا باید یک ساختار سازمان‌دهی محسوب کرد.اقتصاد هزینهء مبادله در صدد عملیاتی کردن‌ مفهوم هزینه مبادله است و برای این منظور از ایدهء بنگاه به منزلهء یک ساختار سازمان‌دهی بهره‌ برده،فرضیهء«ترازسازی تبعیض‌آمیز»را گسترش داده است.

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب