دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۳:۴۴ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵

دو فصلنامه علمي – پژوهشي مطالعات اقتصاد اسلامي

رتبه علمي: علمي – پژوهشي
دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق(ع)
مدير مسئول: دكتر محمدهادي زاهدي وفا
سردبير: دكتر محمد مهدي عسكري
مدير داخلي: مهدي رعايايي
هيئت تحريريه: كريم اسلالوئيان، مسعود درخشان، محمد هادي زاهدي وفا، مهدي صادقي، عباس عرب مازار، محمد مهدي عسكري، حسين عيوضلو، غلامرضا مصباحي مقدم، سيدعباس موسويان ، كاظم ياوري

محل انتشار: تهران
تلفن: 88081404 (021)
نشاني: تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، دانشگاه امام صادق(ع) امور علمي و تحريريه: دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد

سايت اختصاصي: www.ies.sadiqjournals.ir

مطالب منتشر شده در آخرین شماره    تابستان 1392

  1. بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

مهدی صادقی شاهدانی؛ حسین محسنی

2.نگاهی تحلیلی- تطبیقی به نظام‌های دستمزد با تأکید بر الگوی اسلامی دستمزد در سطح کلان

احمد شعبانی؛ محمدمهدی نجفی علمی

3.جایگاه تاریخ اقتصادی- اجتماعی در روش شناسی تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

محمد جواد شریف زاده

4.«اوراق دوسویه ارزی»، رویه‌ای برای معاملات ارزی در یک اقتصاد مقاومتی نوعی

اصغر ابوالحسنی؛ احمد بهاروندی

5.رویکردهای ناظر به اسلامیت یک الگوی پیشرفت

سیداحسان خاندوزی

6.مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

سیدمهدی زریباف

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب