مواجهه ی سرمایه داری با بحران های ساختاری | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
بحران سازی نظام سرمایه داری در بیان لستر تارو

مواجهه ی سرمایه داری با بحران های ساختاری

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۲:۴۵ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵

اما نکته ی مهمی که تارو بیان می کند این که توفیق سرمایه داری در شکست دادن کمونیست و سوسیالیسم بوده است حال آنکه خطر اصلی که برخاسته از ویژیگی ذاتی این نطام و پاردوکس های انکارناپذیر میان نیرو های زیر بنایی و ساختاری آن است

آینده سرمایه داری نوشته لستر تارو که توسط عزیر کیانوند ترجمه و نشر دیدار در سال 1376 آن را منتشر کرده است

تارو در این کتاب عمدتا درباره تغییر و تحول ساختاری نظام سرمایه داری در جهان است این کتابمجموع موضعات این کتاب حول محور مشکلات و دگرگونی هایی دور می زند که در پی تحول ساختاری نظام سرمایه داری و فروپاشی نظام کمونیسم گریبان جهان سرمایه داری کنونی را گرفته است به نظر نگارنده این سطور نویسنده توانسته است با نگاهی جامع به نظام سرمایه داری و گنجاندن جملگی این مشکلات در مثلثی که هر یک از سه ضلع ان به خاستگه دستاورد ها و پیامد های نظام سرمایه داری ارجاع دارد به این نتیجه برسد که انقلاب صنعتی و آزادی و دموکراسی و نابرابری و بی عدالتی اجتماعی صرف نظر از اینکه در بدو امر به شکل گیری رفتار های استثمار گرانه و غیر انسانی در نظام سرمایه داری و برانگیختن واکنش ای جدی و گشترده علیه آن و به تبع قوت یافتن نظام کمونیسم در مقام حریفی نیرومند در برابر سرمایه داری انجامیدpolitics-book-24 (1)

بخشی که در بالا آورده شده است بررسی کتاب آینده سرمایه داری تارو است که توسط مترجم خود کتاب مورد بررسی قررا گرفته است 

ذر ادامه متن کامل یادداشت عزیر کیانوند که در نشریه کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 69 و 70 منتشر شده است را آورده ایم

متن کامل بررسی کتاب آینده سرمایه داری

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب