بازخوانی و نقد نظریه های عدالت اقتصادی در قرن بیستم | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
سید احسان خاندوزی تبیین می کند:

بازخوانی و نقد نظریه های عدالت اقتصادی در قرن بیستم

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۹:۱۵ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴

از نیمه قرن بیستم تا کنون حداقل پنج دیدگاه مهم در خصوص ماهیت و مبنای عدالت اجتماعی در میان اندیشمندان لیبرال به وجود امده است که برخی از آنها منشا تاثیرات مهمی در نحوه سیاست گذاری دولت ها و توصیه نهاد های بین المللی بوده اند

خاندوزی در این مقاله بیان می دارد که: در نیمه دوم قرن بیستم، شاهد تولد چندین نظریه مهم عدالت در اندیشه لیبرال بوده ایم که تلاش می کردند مبنایی غیرسوسیالیستی برای عدالت اقتصادی فراهم کنند. شناخت و ارزیابی این نظریه ها که روی بسیاری از سیاستگذاری های ملی و بین المللی موثر هستند، مقدمه لازمی برای تکمیل بنیان های تحلیلی دانشمندان اجتماعی و در نهایت بهبود سیاستگذاری های عدالت محور در کشور به شمار می رود. در این مقاله پنج نظریه برجسته از عدالت اقتصادی که در دهه های اخیر نمایندگان مبرزی داشته اند بررسی می شوند که عبارت اند از: آزادی مداری (هایک)، قراردادگرایی (رالز)، رفاه گرایی (پازنر)، زمینه محوری (والزر) و قابلیت مداری (سن). برخی از این دیدگاه ها در نهایت به فروکاستن مفهوم عدالت به مفاهیم دیگری مانند آزادی یا رفاه می انجامند و تعدادی دیگر فقط فرایند رسیدن به قواعد عدالت اجتماعی را نشان می دهند. توجه به نقاط قوت و ضعف این نظریه ها، می تواند در مسیر کشف نظریه اسلامی عدالت برای سیاستگذاری های نظام به ما یاری رساند.

این مقاله در شماره 68 نشریه مجلس و راهبرد منتشر شده است

در ادامه متن کامل این مقاله را آورده ایم

متن کامل مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب