جلسه دفاع ازاولین رساله دكتري اقتصاد در دانشكده علوم اداري و اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
در دانشگاه فردوسی انجام شد

جلسه دفاع ازاولین رساله دكتري اقتصاد در دانشكده علوم اداري و اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۱:۲۲ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴

 جلسه دفاع از اولین رساله دكتري اقتصاد با عنوان نهادهاي انتخاباتي و مشكل منبع مشاع در بودجه ريزي عمراني كشور ر روز شنبه مورخ 20 مهر ماه 1392 ساعت 8 صبح در محل تالار مرحوم دكتر رزمي در دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد با حضور اساتيد داور  ، مشاور و دانشجويان دكتري برگزار گرديد.

 جلسه دفاع از اولین رساله دكتري اقتصاد با عنوان نهادهاي انتخاباتي و مشكل منبع مشاع در بودجه ريزي عمراني كشور ر روز شنبه مورخ 20 مهر ماه 1392 ساعت 8 صبح در محل تالار مرحوم دكتر رزمي در دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد با حضور اساتيد داور  ، مشاور و دانشجويان دكتري برگزار گرديد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب