کالایی شدن علم | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
ریچارد لوینس، ریچارد لونتین

کالایی شدن علم

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۱:۵۶ ۱۳۹۲/۰۹/۲۱

دیدگاه فردگرایانه بورژوازی وقتی در علم اعمال می‌شود ادعا می‌‌کند پیشرفت توسط تعداد قلیلی (که تصادفاً خودمان هستیم) صورت گرفته است. این دیدگاه به این منجر شده است که دانشمندان خود را عاملین آزادی ببینند که مستقلاً در پی تمایلات خود هستند

این مقاله بخشی از کتاب ” زیست شناس دیالکتیکی” نوشته‌ی ریچارد لوینس  اکولوژیست، و ریچارد لونتین دانشمند ژنتیک است. آن‌ها این موضوع را مطرح می‌کنند که دانش مدرن کاملا‌ًدر روند سرمایه‌داری مشارکت دارد، و سوژه‌ی همان شرایطی است که هر کالای دیگر. آن‌ها پیامد‌های این امر بر پژوهش علمی، و تأثیر ایدئولوژیک آن بر اندیشیدن دانشمندان را بررسی می‌کنند. این کتاب در سال ۱۹۸۵ منتشر شدهاست.

این متن توسط مجله الکترونیکی مهرگان منتشر شده و خانم  گلناز ملک ترجمه نموده اند

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب