روش شناسی تحلیل نهادی مسائل اقتصادی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
علی نصیری اقدم،استادیار پژوهشی جهاد دانشگاهی

روش شناسی تحلیل نهادی مسائل اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۸:۵۸ ۱۳۹۲/۰۹/۱۶

اقتصاد نهادگرا چیست و یک تحلیل نهادی چگونه انجام می شود؟این سوالات محور گفتگو هایی است که در محافل علمی و دانشگاهی مطرح می شود این سوال هم برای کسانی مطرح است که قصد آشنا شدن و شناخت این رویکرد را دارند هم برای کسانی که سالهاست در شاخه های اقتصاد مشغول آموزش و پژوهش هستند

نصیری اقدم در این مقاله با این ادعا که روش مطالعه نهادها بیش از تشخیص اثر نهادها در عملکرد اقتصادی از اهمیت برخوردار است تلاش می کند چارچوب نهادی را برای تحلیل مسائل اقتصادی معرفی کند

نکته ی حایز اهمیت این است که روش شماسی متداول اقتصاددانان متناسب با نظام های بسته است در حالیکه در دنیای واقعبا نظامی باز یابنده ،چند لایه و غیرر قابل پیش بینی مواجهیم اگر این فرض هستی شناختی پذیرفته شود از نظر روش شناختی نیز باید اسلویی اتخاذ شود که کسب معرفت نسبت به این جهان متغیر را امکان پذیر کند

دکتر نصیری اقدم این مقاله را در تابستان سال 91 در شماره 71 فصلنامه روش شناسی علوم انسانی منتشر کرده اند

دانلود متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب