طرح جامع تحقیق اقتصاد اسلامی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسلامی

طرح جامع تحقیق اقتصاد اسلامی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۷:۴۶ ۱۳۹۲/۰۹/۹

گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسلامی در این نوشتار موضوعات،ابعاد و ساختار پژوهشی در قلمرو دانش اقتصاد اسلامی را در چارچوب یک سیستم پژوهشی‌ معرفی کرده است.

اقتصاد اسلامی پسوند اصطلاحات گوناگونی چون:علم،نظام، مکتب،حقوق،فلسفه و…است.ازاین‌رو،بدون تعیین پیشوند آن،دارای‌ مفهوم جامعی است که می‌تواند شامل همهء این مقولات شود.موضوع این‌ طرح جامع،اقتصاد اسلامی به مفهوم عام آن است که مقولات نه گانهء زیر را دربرمی‌گیرد: 1.فلسفهء اقتصاد اسلامی،2.اهداف اقتصاد اسلامی،3.مذهب(مکتب) اقتصادی اسلام،4.حقوق اقتصادی،5.اخلاقاقتصادی اسلام،6.نظام‌ اقتصادی اسلامم،7.نظام‌سازی یا مهندسی نظام اقتصادی اسلام،8.علم‌ اقتصاد اسلامی،9.توسعهء اقتصادی با نگرش اسلامی. به صورت منطقی این طرح،به نه کلان طرح و هریک نیز به چند طرح‌ کوچک‌تر تقسیم می‌شود.بدین‌ترتیب نقشهء تحقیقات گسترده،جامع،و نظام‌مند شکل می‌گیرد. از نگاه مجلهء«پژوهش و حوزه»نشان دادن افق‌های پژوهشی و پژوهش در قلمرو تعامل‌ دین و علوم انسانی و نیز قلمرو دانش‌های نوبنیاد دینی از منزلتی ویژه برخوردار است. دانش اقتصاد اسلامی از جمله دانش‌های نوبنیاد دینیاست که در قلمرو تعامل دین و علوم انسانی متولد شد.این علم،در مسیر رشد و بالندگی خود بی‌گمان امروزه از موفق‌ترین عرصه‌های دانش‌آفرینی و دارای نتایج کاربردی در حوزهء علمیه می‌باشد. به حق علامه شهید صدر نقطهء اتکا و اوج این حرکت تلقی می‌شود؛اما شاگردان مکتب او نیز گام‌های بلندی در این زمینه برداشته‌اند. گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسلامی در این نوشتار موضوعات،ابعاد و ساختار پژوهشی در قلمرو دانش اقتصاد اسلامی را در چارچوب یک سیستم پژوهشی‌ معرفی کرده است.به نظر می‌رسد پژوهشگران عرصهء اقتصاد اسلامی،می‌توانند چارچوب خوبی را در این طرح‌واره برای آیندهء پژوهش خود دریابند. گفتنی است که این طرح هنوز نهایی نیست.از این‌روی پژوهشگاه و فصلنامه از دیدگاه‌های اصلاحی در این‌مورد-در کنار طرح‌های مشابه در قلمرو سایر علوم- استقبال می‌کند.

لازم به ذکر است این طرح در مجله پژوهش و حوزه شماره 30 و 31 تابستان 1386 چاپ گردیده است

لینک دانلود طرح

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب