ع‍ل‍م‌ اق‍ت‍ص‍اد و ب‍ح‍ران‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معرفی کتب اقتصادی

ع‍ل‍م‌ اق‍ت‍ص‍اد و ب‍ح‍ران‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۱:۰۰ ۱۳۹۲/۰۸/۹

مومنی در این کتاب سعی کرده است هم به نحو تحلیلی و هم به نحو عملی با نقد رویکردهای سیاست­گذار متأثر از مبانی اقتصاد متعارف قدم در راه فوق بردارد

دکتر فرشاد مؤمنی از جمله اقتصاددانانی است که همواره سعی دارد تا از قِبل وارد ساختن انتقادهای اساسی به بدنه علم اقتصاد در راه ارائه مشورت­های دقیق­تر به سیستم­های سیاست­گذار در داخل کشور مدد رساند. نویسنده در این کتاب سعی کرده است هم به نحو تحلیلی و هم به نحو عملی با نقد رویکردهای سیاست­گذار متأثر از مبانی اقتصاد متعارف قدم در راه فوق بردارد. بدین ترتیب این کتاب نه صرفا تحلیلی که تحلیلی-تاریخی است و از رهگذر مبنای برشمرده­شده به مسائل اقتصاد ایران و مخصوصاً از دریچه سیاست­گذاری نظر افکنده است.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب