م‍ب‍ان‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ در اس‍لام‌ | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معرفی مکتب اقتصادی

م‍ب‍ان‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ در اس‍لام‌

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۰:۴۲ ۱۳۹۲/۰۸/۹

ویژگی ممتاز این کتاب این است که نویسنده کوشیده است از مبانی نظری که بخش اول کتاب بدان اختصاص یافته است به راهبردهای عملی برای اقتصاد در جمهوری اسلامی برسد

استاد مرحوم عباس معارف در میان شاگردان مرحوم فردید از جمله بهترین­ها بوده است. وی در این کتاب کوشیده است مبانی عرفانی و فقهی اسلامی را با ادبیات تحلیلی-تاریخی استاد فردید هماهنگ نموده و تفسیری متمایز از تاریخ غرب به انضمام تاریخ پیدایش سرمایه­داری ارائه نماید. ویژگی ممتاز این کتاب این است که نویسنده کوشیده است از مبانی نظری که بخش اول کتاب بدان اختصاص یافته است به راهبردهای عملی برای اقتصاد در جمهوری اسلامی برسد. صرف نظر از موفقیت در طی این مسیر دریافت این نکته که برای جمهوری اسلامی مهم­ترین نکته نیل به راهبردی عملی از دل مبانی نظری می­باشد دارای ارزش است. خوانش کتاب تسلط مرحوم معارف را از رشته­های مختلف علوم انسانی غربی و اسلامی قدیم و جدید آگاه می­سازد.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب