آدام‌ اس‍م‍ی‍ت‌ و «ث‍روت‌ م‍ل‍ل‌» | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معرفی کتب اقتصادی

آدام‌ اس‍م‍ی‍ت‌ و «ث‍روت‌ م‍ل‍ل‌»

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۸:۵۴ ۱۳۹۲/۰۸/۹

نظر به اهمیت آدام اسمیت و هم­چنین اهمیت پرداختن تخصصی به مؤسسین علوم انسانی، توجه به این کتاب که در ترازی متناسب با عموم نگاشته شده است توصیه می­گردد

در حوزه­ی تخصصی آدام اسمیت در کشورمان کار خاصی انجام نشده است. نظر به اهمیت آدام اسمیت و هم­چنین اهمیت پرداختن تخصصی به مؤسسین علوم انسانی، توجه به این کتاب که در ترازی متناسب با عموم نگاشته شده است توصیه می­گردد. کاتوزیان با تسلط بر ادبیات اندیشه اقتصادی و هم­چنین ادبیات آدام اسمیت توانسته است کتاب مناسبی را در این زمینه بنگارد. مشخصه متمایز این کتاب این است که توانسته است به خوبی ابعاد مختلف اندیشه اسمیت را بنمایاند. هم­چنین گره زدن زندگی شخصی وی به مبانی اندیشه وی و هم­چنین برشمردن ارتباطات وی با سایر اندیشمندان معروف دوره خود از متمایزات و محسّنات این کتاب می­باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب