دگرگونی بزرگ | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معرفی کتب اقتصادی

دگرگونی بزرگ

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۷:۴۱ ۱۳۹۲/۰۸/۹

این کتاب در واقع آسیب­شناسی خوبی از تاریخ اروپا بر مبنای گرایش این تاریخ به سرمایه­داری ارائه کرده و در واقع بروز جنگ­های جهانی اول و دوم را به طور کامل در این زمین تفسیر نموده است.

کارل پولانی متفکر برجسته مجارستانی­الاصل در این کتاب به بررسی کامل نظام سرمایه­داری هم از حیث تحلیلی و هم از حیث تاریخی پرداخته است. به نظر می­رسد این کتاب از جمله بهترین کتبی باشد که در این زمینه در قالب زبان فارسی در دسترس می­باشد. پولانی بر مبنای دستگاهی نسبتاً بدیع به تحلیل سرمایه­داری مبادرت کرده است. هم­چنین این کتاب در واقع آسیب­شناسی خوبی از تاریخ اروپا بر مبنای گرایش این تاریخ به سرمایه­داری ارائه کرده و در واقع بروز جنگ­های جهانی اول و دوم را به طور کامل در این زمین تفسیر نموده است. ترجمه خوب دکتر مالجو بر اهمیت این کتاب می­افزاید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب