مبانی و اصول علم اقتصاد: کلیاتی از اقتصاد برای همه | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
معرفی کتاب

مبانی و اصول علم اقتصاد: کلیاتی از اقتصاد برای همه

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۶:۴۶ ۱۳۹۲/۰۸/۹

این کتاب به صورت مشترک توسط آقایان دکتر یدالله دادگر (عضوهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و تیمور رحمانی (عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) نگاشته شده است. نثر روان و ساده به همراه جامعیت عناوین پرداخته شده دلیل چاپ های مکرر این کتاب است. نویسندگان تلاش کرده اند در این کتاب کلیتی از مفاهیم علم اقتصاد ارائه نمایند

این کتاب به صورت مشترک توسط آقایان دکتر یدالله دادگر (عضوهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و تیمور رحمانی (عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) نگاشته شده است. نثر روان و ساده به همراه جامعیت عناوین پرداخته شده دلیل چاپ های مکرر این کتاب است. نویسندگان تلاش کرده اند در این کتاب کلیتی از مفاهیم علم اقتصاد ارائه نمایند. از میان کتبی که در این زمینه تألیف شده اند این کتاب از بهترین ها می باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب