سلامت عقل، انسانيت و علوم | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
اولين شماره خبرنامه اقتصاد پسامتعارف

سلامت عقل، انسانيت و علوم

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۸:۰۱ ۱۳۹۲/۰۸/۴

اغلب ما دانشجويان، علم اقتصاد را با هدف كسب دركي عميق از پديده هاي اقتصادي كه شهروندان هرروزه با آنها دست به گريبان اند، انتخاب كرده ايم. اما آنچه به ما آموزش داده
مي شود غالباً به بيان نظريه نئوكلاسيك يا رويكردهاي مشتق از آن مي پردازد

مختصری از جنبش دانشجویان اقتصاد پسا متعارف

در ژوئن سال 2000 گروهي از دانشجويان اقتصاد فرانسه بيانيه اي اعتراض آميز عليه موارد ذيل در يك سايت اينترنتي منتشر كرذند

  • فقدان واقع گرايي در آموزش علم اقتصاد؛
  • استفاده بي رويه رياضيات در علم اقتصاد و تبديل رياضيات به هدف ، در نتيجه اين امر علم اقتصاد به يك علم وامانده تبديل و در جهان هاي خيالي 2 گم شده است
  • تسلط سركوب گرانه نظريه علم اقتصاد نئوكلاسيك و رويكردهاي مشتق آن بر برنامه آموزشي علم اقتصاد؛
  • شيوه آموزش جزم انديشانه علم اقتصاد كه هيچ جايگاهي براي تفك ر انتقادي و انعكاس واقعيت قائل نيست.

دانشجويان فرانسوي در بيانيه خود خواهان موارد ذيل بودند:

  • انجام تحقيقات با توجه به واقعيت هاي اقتصادي صحيح و مبتني بر تجربه؛
  • اولويت علم بر علم زدگي؛
  • تكثرگرايي در رويكردهاي علم اقتصاد منطبق با پيچيدگي موضوعات اقتصادي و نااطميناني جاري و ساري در پرسش هاي اقتصادي؛
  • انجام اصلاحات ابتكاري اقتصاددانان براي نجات اين علم از وضعيت غيرپاسخ گويانه اجتماعي و جزم انديشانه آن

 

متن زیر اولین خبرنامه این دانشجویان در سپتامبر سال 2000 یعنی سه ماه بعد از اولین جرقه های جنبش پسا متعارف منتشر شده است 

هدف از اين خبرنامه، ارتباط دادن اشخاصي است که به سلامت عقل، انسانيت و علم در اقتصاد، علاقه  دارند.

متن خبرنامه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب