نظام سرمایه داری از زبان اقتصاددانان سرمایه داری | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
دکتر یدالله دادگر

نظام سرمایه داری از زبان اقتصاددانان سرمایه داری

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۸:۰۵ ۱۳۹۲/۰۸/۳

نظام سرمایه داری مجموعه ای از نهاد ها و اندیشه ها می باشد که اصلی ترین نهاد ها بازار کنترل نشده و اساسی ترین اندیشه ها مشروعیت تملک خصوصی بر ابزار تولید می باشد

نظام اقتصادی سرمایه داری نظام اقتصادی حاکم بر جهان می باشد وسعت و فراگیری یاد شده خم در بعد حاکمیتی اجرایی و عملی است و هم در قالب متون انشار یافته علمی و وجود سمینار ها و مجامع علمی و تحقیقاتی مطرح است

در این مقاله سعی شده آنچه از موافقین و مخالفین این نظام از بیان خوده اقتصاددانان سرمایه داری جمع آوری شود

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب