صوت؛تعلیم و تربیت اقتصادی (Economy Education)/جلسه دوم | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
کلاس درس دکتر پیغامی با موضوع آموزش اقتصادی

صوت؛تعلیم و تربیت اقتصادی (Economy Education)/جلسه دوم

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۶:۴۳ ۱۳۹۲/۰۸/۴

دکتر پیغامی در سلسه درس گفتار هایی که در دانشگاه امام صادق مطرح کردند به مباحثی که کمتر در فضای آکادمیک دانشگاهی اقتصاد طرح می شود پرداخته اند در این قسمت به بخش مهم و مغفول اقتصاد به نام تعلیم و تربیت اقتصادی پرداخته شده است

تعلیم تریبیت اقتصادی

جلسه دوم    2/7/1391

مباحثی که در دومین جلسه این کلاس مطرح شد به شرح زیر می باشد

بحث از ضرورت موضوع

  1. در جلسه قبل در مورد ضرورت موضوع  تارخچه موضوع به این نکته اشاره کردیم که این مضوع و این بحث به عنوان پاشنه آشیل انقلاب اقتصادی در حوزه اقتصاد می باشد و در همچنین موضوع سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی به عنوان یک حوزه ای که جز با آموزش ایجاد نمی شود به طور مثال ما با تعلیم و تربیت هست که می توانیم انسان هایی فکور یا انسان هایی ریسک گریز و … آموزش داد و تربیت کرد

بحث از محتوای اقتصاد اسلامی

  1. در اقتصاد اسلامی باید به یک سه گانه ای توجه داشت یک این که ما باید در حوزه دانش اقتصاد و حوزه نظری اقتصاد به یک چارچوب علمی برسیم دوم این که باید در حوزه فرهنگ سازی و رفتار سازی اقتصادی هم ورود جدی داشته باشیم سوم این که در بعد اقتصاد حکومتی و بحث اقتصاد سیاسی نیز باید حتما ورود کنیم
  2. در بحث تعلیم و تربیت اقتصادی اسلام باید به یک تقسیمات 4 گانه ای توجه کرد

3.1  حوزه عقاید اقتصادی:بدین معنی که یک هستی شناسی و جهان شناسی خاصی باید به متعلم خود یاد بدهیم.بدین معنی که اساسا خدا در جهان هستی در چه جایگاهی است مفاهیمی مثل برکت و … به چه معنی و چه جایگاهی دارد

3.2  حوزه اخلاقیات اقتصادی:باید ها و نباید اخلاقیدر حوزه اقتصاد چه چیز هایی هستند مفهوم حرص و حسد و… به چه معنی اقتصادی می باشند

3.3  حوزه حقوق و فقه اقتصادی: باید ذکر کنیم که در حوزه تعلیم و تربیت اقتصادی یک سری از قیود فقهی و حقوقی جنبه اقتصادی پیدا می کنند

3.4  حوزه سواد متعارف: بدین معنی که ما باید به میزانی از سواد و شناخت اقتصاد متعارف دست پیدا کنیم.میزان هزینه های اقتصادی شناخت و کاربرد پول و حوزه مالی و …

بحث از چیستی تعلیم و تربیت اقتصادی

  1. نکته ای در چیستی تعلیم و تربیت اقتصادی باید اشاره کرد این است که در هر تعلیم و تربیت اقتصادی رایج در جهان سه شاخه اصلی و اساسی وجود دارد:حوزه شناخت حوزه گرایش و حوزه رفتار

4.1  در اولین حوزه که شناخت نام گذاری شد چهار بخش از هم تفکیک می شوند بخش اول مفهوم دانش است

بخش دوم فهمیدن است سطح و بخش سوم به کار بستن است و سطح و بخش آخر توان تجزیه و تحلیل اقتصادی است

4.2  مرتبه و حوزه دوم گرایش است این حوزه هم به چند بخش تقسیم می شود بخش توجه و دریافت بخش دوم

ارزش گذاری و بخش سوم سازماندهی و بخش سوم تبلور یافتن موضوع در متعلم است

                 4.3 مرتبه سوم و آخر هم حوزه رفتار یا حوزه ماهیت رفتاری است

دانلود صوت جلسه دوم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب