استراتژي توسعه از منظر تاريخي | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
چگونه تاريخ اقتصادي سرمايه داري براي توجيه سرمايه نئوليبرال بازنويسي شد

استراتژي توسعه از منظر تاريخي

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۰:۵۸ ۱۳۹۲/۰۸/۱

چانگ در ابن مقاله به نکته ای مهم اشاره می کند که “سطح توسعه نهادي در کشورهاي توسعه يافته امروزي، در دوران اوليه بسيار پايينتر از آن چيزي بود که امروزه در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد”.

ها جون چانگ در دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبريج تدريس ميکند. اين مقاله بر اساس کتاب او، انداختن نردبان  که به وسيله انتشارات آنتم در لندن در تاريخ 10 ژوئن 2002 چاپ شد.

 در حال حاضر کشورهاي در حال توسعه براي اتخاذ مجموعه سياستها و نهادهاي خوب، مانند آزادسازي تجارت و سرمايه گذاري و امتيازنامه‌هاي پرقدرت، به منظور توسعه اقتصادي خود با فشارهاي زيادي درگير هستند. در حاليکه برخي از کشورهاي در حال توسعه براي اتخاذ اينگونه تصميمات نارضايتي نشان ميدهند، طرفداران اين دستورات، نپذيرفتن اين قوانين بررسي و تست شده براي توسعه را ناشي از حماقت آنها ميدانند. در آخر، آنها اين بحث را مطرح ميکنند که اينها سياستها و نهادهايي هستند که کشورهاي توسعه يافته در گذشته براي به دست آوردن ثروت خود، از آنها استفاده کرده اند. اعتقاد آنها به پيشنهادشان چنان مطلق است که در نظرشان بايد با اعمال فشارهاي دو جانبه و چند جانبه خارجي اين مساله را بر کشورهاي در حال توسعه تحميل کرد، حتي اگر آن کشورها اين پيشنهادات را قبول نداشته باشند.

دانلود متن کامل مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب