آشنایی با مکاتب اقتصادی_3/مکتب کینزین ها | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
دکتر سید حسین میر جلیلی

آشنایی با مکاتب اقتصادی_3/مکتب کینزین ها

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۷:۱۳ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰

تاکید بر تاثیرات درآمد به طور مستقیم ازتحلیل نظریه عمومی پیروی می کند اصل تقاضای موثر که کینز خودش آن را به عنوان ایداع اساسی رهیافت خود به حساب می آورد عاری از سازوکار قیمتی است و منحصرا یک رابطه میان سرمایه گذاری و محصول است

در سلسله مباحث معرفی مکاتب اقتصادی به سراغ مکتب کینزین ها رفته ایم

در این نوشتار که توسط جان انبول نوشته شده و دکتر سید حسین میر جلیلی ترجمه گردیده است به معرفی اجمالی مکتب کینزین ها و نطریه عمومی کینز پرداخته شده است

نظریه عمومی کینز نه تنها در تحلیل اقتصاد کلان حسابداری درآمد ملی و اقتصاد کاربردی بلکه بر عقاید اقتصادی نیز تاثیر خود را به جای گذاشته به گونه ای که مکتب کینزی به صورت یک رهیافت متمایز در امور اقنصادی درامد این عنوان در نتیجه گیری های انجام شده از نظریه عمومی و در مواردی که در نظریه عمومی وجود ندارد ولی اغلب به نادرست از مباحث آن استخراج می شود به کار برده شده است

متن کامل یادداشت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب