نخستین مکاتب اقتصادی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
دکتر حسین میر جلیلی

نخستین مکاتب اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۳:۴۹ ۱۳۹۲/۰۷/۴

رویکرد غالب در متون مربوط به اندیشه اقتصادی بررسی انفرادی اندیشه های اقتصادی استبا این حال اندیشه های اقتصادی را می توان در غالی رویکرد مکتب فکری نیز بررسی کرد

در این مقاله دکتر میر جلیلی نخستین اندیشه های اقتصادی که ویژگی مکتب فکری داشتند با استفاده از رویکرد مکتب فکری بررسی کرده اند بدین منظور در ادامه بیان می کنند که ” سه مکتب سالامانکا مرکانتی لیسم و فیزیوکراسی معرفی و تحلیل شده و زمینه پیدایش دوره حیات بنیانگذار و نمایندگان و اصول هر مکتب اقتصادی بر شمرده شده و سپس دیدگاه های آن مکتب مرود ارزیابی انتقادی قرار گرفته و تجدید حیات این اندیشه ها در سال های اخیر معرفی شده است”

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب