صوت؛تعلیم و تربیت اقتصادی (Economy Education)/جلسه اول | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
کلاس درس دکتر پیغامی با موضوع آموزش اقتصادی

صوت؛تعلیم و تربیت اقتصادی (Economy Education)/جلسه اول

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۲:۳۲ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹

دکتر پیغامی در سلسه درس گفتار هایی که در دانشگاه امام صادق مطرح کردند به مباحثی که کمتر در فضای آکادمیک دانشگاهی اقتصاد طرح می شود پرداخته اند در این قسمت به بخش مهم و مغفول اقتصاد به نام تعلیم و تربیت اقتصادی پرداخته شده است

اولین جلسه تعلیم و تربیت اقتصادی

دکتر عادل پیغامی دانشگاه امام صادق

مباحثی که در اولین جلسه این کلاس مطرح شد به شرح زیر می باشد

  1. مگر ما برنامه های درسی و آموزشی پژوهشی را از غرب نگرفتیم پس چرا فقط یک جریان را آوردیم و جریان های دیگر  حاکم بر نظام آموزش اقتصاد موجود در غرب را وارد نکردیم و چرا به نوعی فرمالیسم قشری در اقتصاد دچار شده ایم؟جواب این سوال این است که دانشکده ی های اقتصاد ما غرب زدگی است و غرب زدگی غیر از غربی شدن است در غرب زدگی فقط پوسته ای جزئی محدود از غرب می آید حاکم می شود و پویایی و مولد بودن سیستم از بین رفته است
  2. یکی از شاخه های مغفول علم اقتصاد در ایران که از دیرباز (از زمان ریکاردو)در بین جوامع مدرن اروپایی مورد توجه بوده است شاخه تعلیم و تربیت اقتصادی و به معنی دیگر Economy Education  می باشد
  3. تمام آنچه تا به حال در مورد اقتصاد اسلامی نوشته شده است در بعد نظریه پردازی اقتصادی است  و در واقع  نیمی از راه است و نیمی دیگر فرهنگ سازی و رفتار سازی اقتصادی است که باید نگاشته شود لذا اگر ما بهترین تئوری های ریاضی را داشته باشیم در حوزه اقتصاد اسلامی باز ما اقتصاد اسلامی نخواهیم داشت چون نیاز به ابزار های فرهنگ سازی و رفتار سازی است
  4.  حوزه فرهنگ سازی اقتصاد و تعلیم و تربیت اقتصادی نتها در کشور ما بلکه در تمام کشور های جهان اسلام عملا وجود ندارد
  5. تعریف ما از اسلام به سمت تعاریف رهبانیتی و تصوفی کشیده شده است رگه هایی از تعاریف مسیحیتی در فرهنگ مردم دیده می شود به وضوح دیده می شود سال هاست در اقتصاد اسلامی منفعت شخصی کوبیده شده آن هم با یک رویکرد رهبانیتی و مسیحیتی.
  6. تفاوت عمیق بین تعلیم و تربیت اقتصاد با فرهنگ اقتصاد در این است که که تعلیم و تربیت اقتصادی بخشی از فرهنگ است که ساختنی است ولی فرهنگ اقتصادی کاملا تعینی است
  7. دو مبحث اصلی وجود دارد یک این که آموزش اقتصاد در حوزه آکادمیک و یک حوزه به آموزش اقتصاد در مقاطع غیر دانشگاهی .یعنی یکی فضای دانشگاه و یکی در فضا قبل دانشگاه .در فضای قبل دانشگاه دو نوع حوزه وجود دارد که یکی مربوط به برنامه درسی آشکار تعریف می شود و یکی هم مربوط به برنامه غیر آشکار می باشد

دانلود صوت جلسه اول

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب