ماهیت و روش در علم اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
دکتر حسین عظیمی

ماهیت و روش در علم اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۱:۲۸ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸

علم اقتصاد یک علم تجربی اجتماعی مولود انقلاب صنعتی پرورش یافته در دامان عصر نوین تاریخی در سیر پیشرفت خود همگام با تکامل در جامعه صنعتی است

در جمله ذکر شده که اقتصاد را علم تجربی اجتماعی مولود انقلاب صنعتی و پرورش یافته عصر نوین چهار مشخصه مهم از مشخصات علم اقتصاد بیان گردیده است با این همه باید توجه داشت که این مشخصه ها ویزه علم اقتصاد نیستند بلکه در تمام علوم اجتماعی دیده می شوند به عبارت دیگر به نظر می رسد که تمامی علوم اجتماعی به صورتی که امروز می شناسیم این 4 شاخصه ای که گفته شد را دارا می باشند

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب