آسیب شناسی علم اقتصاد نئوکلاسیک در ایران | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
حسین آقا نظری

آسیب شناسی علم اقتصاد نئوکلاسیک در ایران

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۱:۰۱ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸

این مقاله به آسیب شناسی علم اقتصاد نئوکلاسیک در مورد جامعه ایران می پردازد نظریات علمی این شاخه علمی براساس نهاد هایی شکل گرفته اند که با نهاد های حاکم بر روابط اجتماعی اقتصادی جامعه ایران تفاوت چشمگیر دارد از این رو نظریات علمی نئوکلاسیک در جامعه ایران با چالش معرفت شناختی مواجه است راه […]

این مقاله به آسیب شناسی علم اقتصاد نئوکلاسیک در مورد جامعه ایران می پردازد نظریات علمی این شاخه علمی براساس نهاد هایی شکل گرفته اند که با نهاد های حاکم بر روابط اجتماعی اقتصادی جامعه ایران تفاوت چشمگیر دارد از این رو نظریات علمی نئوکلاسیک در جامعه ایران با چالش معرفت شناختی مواجه است راه حل این مشکل پژوهش در اقتصاد ایران با رویکرد تاثیر گذاری نهاد های حاکم بر آن است به همین جهت بازسازی علم اقتصاد یک ضرورت اجتناب ناپذیز به حساب می آید

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب