آشنایی با مکاتب اقتصادی_2/مکتب نئو کلاسیک | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
حسین میر جلیلی

آشنایی با مکاتب اقتصادی_2/مکتب نئو کلاسیک

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۸:۴۴ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰

بارز ترین ویژیگی اقتصاد نئوکلاسیک این است که بسیاری از مقولات وسیع پدیده بازار را به ملاحظات انتخاب فردی کاهش می دهد

در این قسمت برآن شدیم تا مباحث کوتاهی که به قلم دکتر میر جلیلی (استادیار پژوهشگاه علوم انسانی) در باره موضوع مکاتب اقتصادی می باشد را به صورت دوره ای بیاوریم

در قسمت دوم این مجموعه تاریخ مختصری از مکتب نئوکلاسیک را آوردیم

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب