بحران ساختاری اقتصاد جهان | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
فردا خیلی دیر است...

بحران ساختاری اقتصاد جهان

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۰۰:۰۲ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸

بر کسانی چون نگارنده که در گذر سال ها همواره کنترول نیرو های کور بازار را پیشنهاد کرده و درباره کارایی بازار تردید نداشته است حرجی نیست اگر امروز دست کم در زمینه نظری با توجه با عمق بحران نسبت به این نوع سیاست ها روی خوش نشان ندهیم

این یادداشت توسط دکتر احمد سیف استادیار دانشگاه استافوردشایر انگلستان تنظیم شده که در اوایل بحران مالی آمریکا در سال 2008 در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 255 چاپ گردیده است

در این یاداشت کوتاه دکتر سیف تلویحا به وجود بحران ساختاری نظام اقتصادی متکی به بازار اشاره ای دارد

متن یاداشت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب