ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان شناسی | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
فلسفه ارتباط اقتصاد و روان شناسی

ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان شناسی

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۳:۰۶ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷

علم اقتصاد به عنوان یکی از علوم انسانی که نحوة انتخاب و مبادله توسط افراد و پیامدهای کلان این تصمیم ها را مورد مطالعه قرار می دهد، همواره از سوی روانشناسان متهم به نادیده گرفتن شواهد و واقعیت ها بوده است.

محمدجواد رضایی و مهدی موحدی بکنظر در این مقاله با برشمردن کاستی های برخی نظریات اقتصادی در مواجهه با مشاهدات واقعی و برخی پیشروی های نظری در راستای گفتگوی این دو علم، به ضرورت و اهمیت مطالعات میان رشته ای در این حوزه می پردازند. در نهایت نیز با تأکید بر طراحی دوره های مطالعاتی میان رشته ای، چارچوب هایی جهت آموزش و پژوهش در این حوزه ارائه خواهند کرد.

متن مقاله

۲ دیدگاه