بازاندیشی ساختار و محتوای دروس علوم اقتصادی در آموزش عالی ایران | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
دکترحسین میر جلیلی

بازاندیشی ساختار و محتوای دروس علوم اقتصادی در آموزش عالی ایران

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۱:۲۹ ۱۳۹۲/۰۷/۲۴

برنامه‌آموزشی‌ ومتون ‌درسی‌ازمهمترین عوامل موثر بر کیفیت دانش آموختگان رشته‌های‌علوم‌اقتصادی درآموزش عالی‌است. برنامه‌آموزشی‌دوره‌کارشناسی علوم‌اقتصادی درتأمین‌اهداف‌شناخت اقتصاداسلامی،کسب توانایی حرفه‌ای‌، شناخت ‌اقتصادایران ،منطقه ‌خاورمیانه‌وجهان‌‌ و بروز بودن برنامه و محتوای آموزشی،نارسایی‌دارد

دکتر حسین میر جلیلی در چرایی بازاندیشی دروس افتصادی به این نکته اشاره می کند که” یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت نظام آموزش عالی، کیفیت دانش آموختگان مراکزآموزش عالی است.مقصود از کیفیت دانش آموختگان ، آموخته‌های علمی و توانایی های حرفه‌ای‌آنان‌است.دانش آموختگان اقتصاد به‌عنوان کارشناس (وکارشناس ارشد) اقتصادی ، باید نظریه ها وروش‌های اقتصادی رابشناسندو بتوانند موضوعات ومسائل‌اقتصادی ایران و جهان را تجزیه وتحلیل کنند و توصیه‌های سیاست اقتصادی ارائه‌نمایند؛امااگر محصول اصلی دانشگاه یعنی دانش آموختگان از کیفیت مورد انتظار برخوردار نباشند،ناشی از عوامل موثر بر محصول یا  ستانده دانشگاه است”

دانلود مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب