اقتصاد اثباتی،مبانی نظریه نئوکلاسیک | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
محمد علی کاتوزیان

اقتصاد اثباتی،مبانی نظریه نئوکلاسیک

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۴:۱۶ ۱۳۹۲/۰۷/۲۳

اقتصاد اثباتی به عنوان نظریه ای که خود مبنای منطقی نظریه نئوکلاسیک را تشکیل می دهد یک اختراع پس از جنگ محسوب می شود

این مقاله که توسط دکتر  محمد علی توتونچیان نوشته شده و دکتر دادگر نیز آن را ترجمه نموده اند به مبحث بسیار مهم اقتصاد اثباتی در مقابل اقتصاد ارزشی یا همان اقتصاد دستوری می پردازد

در واقع بررسی بین این  دو دیگاه و تفکر(  اثبات گرایی اقتصاد و یا اقتصاد اثباتی) موضوع محوری این مقاله است که در ضمن این بررسی به نقد یکی از پایه های اساسی نظریه اقتصادی نئوکلاسیک نیز پرداخته شده است

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب