اقتصاد اسلامی پیشینه تاریخی و چشم انداز آینده | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
گزارش میزگرد پایانی همایش اقتصاد اسلامی سال 1379

اقتصاد اسلامی پیشینه تاریخی و چشم انداز آینده

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۳:۰۴ ۱۳۹۲/۰۷/۲۳

پیشینه تاریخی اقتصاد اسلامی به زمانی باز می گردد که حرکت های آزادی بخش در کشور های در حال توسعه و بویژه اسلامی شکل گرفت و اندیشمندان و متفکرین کوشش کردند در مقابل نفوذ فرهنگ ها باور ها و ارزش های مختلف با تکیه بر تعالیم اسلامی مقاومت کنند

دانشگاه امام صادق در میزگردی با موضوع اقتصاد اسلامی برگزار کرده است

در این میزگرد که به دبیری حجت السلام مصباحی تشکیل شده است جناب دکتر درخشان دکتر توتونچیان دکتر تهرانی و حجت السلام هادوی حضور داشته اند

حجت اسلام مصباحی در مقام توضیح عنوان میزگرد که مفهوم اقتصاد اسلامی پیشینه تارخی و چشم انداز آینده نام گرفته است باید عنوان کنم هنوز بعد از گذشت بیش از نیم قرن از مطرح شدن مباحثی تحت عنوان اقتصاد اسلامی و با گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی و رشد تحقیقات در این زمینه این سوال مطرح است که ترکیبی به عنوان اقتصاد اسلامی معنا دارد یا نه؟ برخی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی کشور هنوز این سوال را مطرح می کنند و برخی دیگر به طور قاطع می گویند علم اقتصاد مانند سایر علوم است و اسلامی و غیر اسلامی ندارد

در ادامه هر 4 بزرگوار به ارائه نظرات خود در باب این موضوع کردند

متن میزگرد

لازم به ذکر است این میزگرد در تاریخ 1379 در مجله پژوهش نامه دانشگاه امام صادق چاپ شده است

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب