مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
تورستین وبلن

مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۳:۳۸ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲

از دید وبلن نهاد مجموعه ای از اصول و آرمان هایی است که به طور ناقصی دوباره خلق شده یا از طریق خوی پذیری در هر نسل و نسل جایگزین شونده ملکه ذهنی شده است

تورستین وبلن برآن است تا نشان دهد که رفتار هایی از جمله مصرف تظاهری اهدافی فراتر از تفاخر را محقق کرده و موجب فواصل گروه ها و تعمیق آن ها می شوند به طوری که گروه های مسلط را به دنبال خود کشانده و مانع شکل گیری پس انداز در گروه های پایین جامعه می شوند

این مقاله توسط جناب آقای پاسبانی و دکتر متوسلی تنظیم شده است

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب