تاریخچه عجیب علم اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
اقتصاد نئوکلاسیک،اقتصاد اصلی؟

تاریخچه عجیب علم اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۲:۲۰ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰

امروزه، مردم تمایل دارند که اقتصاد نئوکلاسیک را “اقتصاد اصلی” بنامند زیرا بیشتر دانشگاه ها چیزی بیش از این ارائه نمی‌دهند.و البته اقتصاد نئوکلاسیک امروزی با نئولیبرالیسم هماهنگ شده است اما با تلاشی علمی و خردمندانه آغاز شده است

این مقاله  مختصر برگرفته شده است از سایت اقتصاد پسا متعارف (www.paecon.net)است که به طور کلی، تاریخچه عجیب اقتصاد را از دهه 1870 تا شروع نهضت اقتصاد پسامتعارف در تابستان 2000 بررسی‌ می‌کند.

بخشی از این مقاله را با هم می خوانیم

. تورستین وبلن هسته متافیزیک  اقتصاد نئو کلاسیک را به شکل زیر خلاصه‌ می‌کند:

عامل انسانی که به تقاضاها مربوط‌ می‌شود به صورت اصطلاحات لذت جویانه درک‌ می‌گردد؛ یعنی به صورت منفعل و بسیار راکد و به طور تغییر ناپذیری شبیه به طبیعت انسانی… مفهوم لذت جویانه انسانی از محاسبات درخشان لذت و درد نشأت‌ می‌گیرد که مانند یک گلبول متجانس با تمایل به شادی تحت تاثیر محرکی شروع به نوسان‌ می‌کند و مکان آن را تغییر‌ می‌دهد اما آن را آماده به کار نگه‌ می‌دارد. او نه گذشته ای دارد و نه تبعاتی. و یک مبدأ انسانی معین ایزوله است…

متن کامل یادداشت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب