آماده‌ی جنگ | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
کرت ياکوبسن و دانلد مک لئود

آماده‌ی جنگ

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۹:۴۵ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰

مخالفان جنبش خود را «اقتصاد پسا متعارف» ناميدند که براي مخالفت با «اوتيسم» ـ يا جدايي از واقعيت ـ شکل گرفته و در تعصب شديد نسبت به مدل‌هاي رسمي مشهود بود.

سه‌شنبه 9 سپتامبر 2003

گاردين

کرت یاکوبسن،دانلد مک لئود

هفته آينده حدود 200 اقتصاددان از سراسر جهان در کمبريج گردهم مي‌آيند ـ اين گردهم‌آيي به ظاهر براي جشن صدسالگي درجه اقتصاد اين دانشگاه است اما در واقع مواجهه در برابر نبردي است که در اين رشته ایجاد نفاق کرده است.

متن بالا بخشی از گزارشی است که کرت یاکوبسن،دانلد مک لئود در روزنامه گاردین یک  هفته قبل از اجماع اقتصاددانان با موضوع شکاف میان سنت‌گرايان و جنبش «پسا متعارف» تهیه کرده اند

متن گزارش

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب