نقد و بررسی شاخص های جهانی شدن | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb

نقد و بررسی شاخص های جهانی شدن

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۸:۳۲ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰

در شرایط امروز اقتصاد جهانی با ادغام بیشتر فعالیت های اقتصادی و ضعیف تر شدن مرزها روبروست و آثار و عوراض آن به عنوان یک پدیده مبرم در سیاست گذاری تویسعه ملی رخ نشان می دهد

مقاله نقد و بررسی شاخص های جهانی شدن که توسط مرتضی ایمانی راد در ماهنامه تدبیر آذر 87 نوشته شده است

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب