استثمار انسان در عصر سرمایه داری | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
انیمیشن استخدام

استثمار انسان در عصر سرمایه داری

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۳:۴۳ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲

استخدام، روايت جهان بيسوژه است. آنچه قرار بود غايت انسان مدرن باشد و جهان را از منظر سوبژگتيويته‌اي فعال و پويا درک کند به فاجعه‌اي هولناک و بيصدا تبديل ميشود. قفس آهنين و بر محقق شده. در پايان اما فاجعه کامل ميشود. چهره سلطه‌گر مرد تبديل به يک قرباني ميشود. همه چيز در خدمت اوست تا او در خدمت ديگران باشد

انيميشين “استخدام” فرصت کوتاه اما تکان دهنده‌اي بود. با صداي زنگ ساعت روز آغاز ميشود و با روشن شدن چراغ چيزي ناسازه شکل ميگيرد. اين اولين علامت سئوال است، آغاز گمانه زني است. اما کم کم به ديدن آنچه در شروع برايمان ناباورانه بود عادت ميکنيم. گويي چشم‌هايمان را ماليده‌ايم و باور کرده‌ايم آنچه ميبينيم نشان از حقيقت دارد. کم کم که پيش ميرويم تصويري از خودمان ميبينيم؛ شبيه تصوير در آينه مقعر؛ اين حقيقت ماست اگر چه واقعيت چيزي زيبا تر جلوه ميکند.

استخدام چيزي متفاوت‌تر و بسيار حقيقيتر از آن تصاوير معمولي است که سعي دارد در شلوغي، ويراني، اغتشاش و ناهمگوني، انسان معاصر را به تصوير بکشد. رنگ‌ها ساده‌اند، صدا‌ها واقعياند. هيچ دهشت تصويري و سياهي بصري يافت نميشود. از ماشين و تکنولوژي خبري نيست تا گناه نافرجامي زندگي امروز را به گردنش بياندازيم. بيگانگي چيزي تنيده در جوهر انسان امروز شده. مرد لحظه‌اي در آينه مقابلش درنگ ميکند، فقط لحظه‌اي کوتاه. در فاصله اين تعليق کوتاه گمانه ميزنيم حتما متوجه شده چيزي غير عادي است. همه چيز در هاله يک طبيعت و عادت پيش ميرود. ميز صبحانه کنايه‌اي از رابطه‌اي بيمعنا ست. تلاش براي با هم بودني نافرجام. آنچه در اين انيميشين اتفاق ميافتد، روح وحشي زندگي معاصر را نشانه ميرود و نه کالبد پر سر و صدا و هياهوي آن را. هيچ ديالوگي بر قرار نميشود. آنچه ميبينيم انسان‌هايي مسخ شده در جهاني شيئي شده و فاقد هر گونه کنش‌اند.

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب