آشنایی با مکاتب اقتصادی_1/مکتب کلاسیک | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
حسین میر جلیلی

آشنایی با مکاتب اقتصادی_1/مکتب کلاسیک

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۲۰:۱۷ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰

عنوان اقتصاد کلاسیک برخی اوقات برای اشاره به دوره ای در تاریخ اندیشه اقتصادی از سال 1850 تا 1870 به کار رفته است که در آن گروهی از اقتصاددانان بیشتر انگلیسی کتاب ثروت ملل آدم اسمیت را به عنوان سکوی پرش برای تحلیل یک اقتصاد سرمایه داری استفاده کرده اند

در این قسمت برآن شدیم تا مباحث کوتاهی که به قلم دکتر میر جلیلی (استادیار پژوهشگاه علوم انسانی) در باره موضوع مکاتب اقتصادی می باشد را به صورت دوره ای بیاوریم

در قسمت اول این مجموعه تاریخ مختصری از مکتب کلاسیک را آوردیم

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب