نقدی بر ماهیت علم اقتصاد | مدرسه اقتصاد

ترجمه

پاتوق دانشجو

جزوات

boxweb
مهدی زریباف

نقدی بر ماهیت علم اقتصاد

Print Friendly, PDF & Email

زمان انتشار: ۱۱:۴۸ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰

در حال حاضر علم اقتصاد با حذف جایگاه ارزش ها در نظام های فکری خود دچار مشکلات و نابسامانی های بسیاری شده است قضاوت ارزشی اقتصاددانان انسان اقتصادی و تحلیل رفتار واقعی و ایده آل آن و محدودیت های روش تجربی در اقتصاد از این موارد است که در این نوشتار به آن پرداخته شده است

دکتر زریباف  در این مقاله اشاره می کند که “دانش و معرفت اقتصادی از نیمه قرن هجدهم توسط آدم اسمیت به عنوان علمی مستقل سامان یافت مسئله مهم در دوران پرفراز و نشیب این علم تا امروز آن است که تمامی نظریه های علمی اقتصاد ضمن داشتن ساختار تحلیلی منسجم و منظقی انعطاف لازم را نسبت به موضوع های انسانی و اجتماعی و نیز ابعاد پیچیده رفتاری و ارزشی حفظ کند”

متن مقاله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

آخرین مطالب